This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Ugras i vårkorn uten gjenlegg | Plantekultur
Ingen treff

Ugras i vårkorn uten gjenlegg

Henter tabell

Preparat

Duplosan D

Skadegjører

Allsidig ugrasflora

Gjelder bare to-frøbladede ugrasarter.

Dose pr. daa.

100-125 ml

Sprøytetid

BBCH 20-32, fra 2 blad frem til andre leddknute.

Merknader

For å sikre effekten mot åkerstemor,...

Preparat

Ariane S

Skadegjører

Allsidig ugrasflora

Gjelder bare to-frøbladede ugrasarter.

Dose pr. daa.

200-250 ml

Sprøytetid

Ugraset 2-4 varige blad.

Merknader

For å sikre effekten mot åkerstemor,...

Preparat

Broadway Star WG + PG26N

Skadegjører

Allsidig ugrasflora

Gjelder bare to-frøbladede ugrasarter.

Dose pr. daa.

15 g + 25/50 ml

Sprøytetid

Ugraset 2-4 varige blad.

Merknader

Klebemiddel, 50 ml ved vann >10 l/daa.

Preparat

Alliance WG

Skadegjører

Allsidig ugrasflora

Gjelder bare to-frøbladede ugrasarter.

Dose pr. daa.

3-5 g

Sprøytetid

BBCH 12-30.

Merknader

75-100 ml Ariane S eller Duplosan Max...

Skadegjører

Allsidig ugrasflora

Gjelder bare to-frøbladede ugrasarter.

Dose pr. daa.

3-4 g

Sprøytetid

Ugraset 1-4 varige blad.

Merknader

1,5 gram Ally i havre. Begrensninger mht....

Preparat

CDQ SX

Skadegjører

Allsidig ugrasflora

Gjelder bare to-frøbladede ugrasarter.

Dose pr. daa.

1,7-2,7 g

Sprøytetid

Ugraset 1-4 varige blad.

Merknader

Blanding med 80-130 ml Duplosan Meko, 50 ml...

Preparat

CDQ SX + Duplosan Max

Skadegjører

Allsidig ugrasflora

Gjelder bare to-frøbladede ugrasarter.

Dose pr. daa.

1,7-2,7 g + 80-100

Sprøytetid

Sprøyt på smått ugras, når kornet har 2-4 blad.

Merknader

CDQ i blanding med Duplosan Max sikrer...

Preparat

Tripali

Skadegjører

Allsidig ugrasflora

Gjelder bare to-frøbladede ugrasarter.

Dose pr. daa.

2,5-3,5 g

Sprøytetid

Ugraset 1-4 varige blad.

Merknader

Blanding med 80-130 ml Duplosan Meko, 50 ml...

Preparat

Harmony Plus SX + Starane XL + Eller Cleave

Skadegjører

Allsidig ugrasflora

Gjelder bare to-frøbladede ugrasarter.

Dose pr. daa.

0,75-1 g + 80 ml

Sprøytetid

Ugraset 1-4 varige blad.

Merknader

Alt. til Starane XL er 80-130 ml Duplosan...

Preparat

Pixxaro EC

Skadegjører

Allsidig ugrasflora

Gjelder bare to-frøbladede ugrasarter.

Dose pr. daa.

12,5-35 ml

Sprøytetid

Fra 3-bladstadiet.

Merknader

Blanding med 3-4 g Alliance WG, eller...

Preparat

Hussar Plus OD

Skadegjører

Allsidig ugrasflora

Gjelder bare to-frøbladede ugrasarter.

Dose pr. daa.

4-20 ml

Sprøytetid

Ugraset 2-4 varige blad.

Merknader

Blanding m/60-80 ml Starane XL/Cleave,...

Skadegjører

Allsidig ugrasflora

Gjelder bare to-frøbladede ugrasarter.

Dose pr. daa.

7,5-10 ml + 50 ml

Sprøytetid

Ugraset 2-4 varige blad.

Merknader

Laveste dose i bygg.

Preparat

Attribut Twin

Skadegjører

Allsidig ugrasflora

Gjelder bare to-frøbladede ugrasarter.

Dose pr. daa.

6 g Attribut SG + 5 ml Hussar OD

Sprøytetid

Ugraset 1-4 varige blad.

Merknader

Tilsett Renol/Mero.

Preparat

Mustang Forte

Skadegjører

Allsidig ugrasflora

Gjelder bare to-frøbladede ugrasarter.

Dose pr. daa.

50-75 ml

Sprøytetid

Ugraset 2-4 varige blad.

Merknader

Begrensning mht. etterkultur, og bruk av halm.

Skadegjører

Allsidig ugrasflora

Gjelder bare to-frøbladede ugrasarter.

Dose pr. daa.

7,5-10 + 40-50 ml

Sprøytetid

BBCH 12-30.

Merknader

Bredt virkeområde.

Skadegjører

Allsidig ugrasflora

Gjelder bare to-frøbladede ugrasarter.

Dose pr. daa.

7,5-10 + 100-150 ml

Sprøytetid

BBCH 12-30.

Merknader

Bredt virkeområde.

Skadegjører

Allsidig ugrasflora

Gjelder bare to-frøbladede ugrasarter.

Dose pr. daa.

7,5-10 + 12,5-25 ml

Sprøytetid

BBCH 12-30.

Merknader

Bredt virkeområde.

Skadegjører

Allsidig ugrasflora

Gjelder bare to-frøbladede ugrasarter.

Dose pr. daa.

7,5-10 + 100 ml

Sprøytetid

BBCH 20-32, fra 2 blad frem til andre leddknute.

Merknader

Bredt virkeområde.

Skadegjører

Allsidig ugrasflora

Gjelder bare to-frøbladede ugrasarter.

Dose pr. daa.

100 + 70 ml

Sprøytetid

BBCH 20-32, fra 2 blad frem til andre leddknute.

Merknader

Tomahawk sikrer effekten mot bl.a....

Preparat

Pixxaro EC + Alliance WG

Skadegjører

Jordrøyk

Dose pr. daa.

12,5-25 ml + 3 g

Sprøytetid

Ugraset 2-4 varige blad.

Merknader

Tilsett Alliance for å sikre effekten mot...

Preparat

Banvel + Harmony Plus SX

Skadegjører

Jordrøyk

Dose pr. daa.

25 ml + 1 g

Sprøytetid

Ugraset 2-4 varige blad.

Merknader

Alternativ til Harmony Plus kan være CDQ.

Preparat

Duplosan Meko

Skadegjører

Jordrøyk

Dose pr. daa.

150 ml

Sprøytetid

Ugraset 2-4 varige blad.

Merknader

I blanding med andre preparater.

Preparat

Ariane S

Skadegjører

Burot

Dose pr. daa.

200-250 ml

Sprøytetid

Korn 3-4 blad. Små frøplanter.

Merknader

Begrensinger mht. etterkultur.

Preparat

Mustang Forte

Skadegjører

Burot

Dose pr. daa.

50-75 ml

Sprøytetid

BBCH 30-32.

Merknader

Begrensinger mht. etterkultur, og bruk av...

Skadegjører

Burot

Dose pr. daa.

100-125 + 100-125 ml

Sprøytetid

BBCH 30-32.

Merknader

Ingen begrensinger mht. etterkultur, og...

Preparat

Alliance WG

Skadegjører

Gullkrage

Dose pr. daa.

4-5 g

Sprøytetid

Ugraset 1-4 varige blad.

Merknader

Begrensning mht. etterkultur. Tilsett DP...

Preparat

Hussar Plus OD

Skadegjører

Gullkrage

Dose pr. daa.

4-20 ml

Sprøytetid

Ugraset 1-4 varige blad.

Merknader

Blanding med 60-80 ml Starane XL/Cleave,...

Preparat

Mustang Forte

Skadegjører

Gullkrage

Dose pr. daa.

75-100 ml

Sprøytetid

BBCH 30-32.

Merknader

Begrensning mht. etterkultur.

Skadegjører

Klengemaure

Dose pr. daa.

3-4 g

Sprøytetid

Ugraset 2-4 varige blad.

Merknader

Begrensninger mht. etterkultur. Ikke...

Preparat

Ariane S

Skadegjører

Klengemaure

Dose pr. daa.

200-250 ml

Sprøytetid

Ugraset 2-4 varige blad.

Merknader

Begrensninger mht. etterkultur. Ikke...

Skadegjører

Klengemaure

Dose pr. daa.

80 ml+ 0,75-1,1 g

Sprøytetid

Ugraset 2-4 varige blad.

Merknader

Alternativ til Starane XL er Cleave....

Preparat

Pixxaro EC

Skadegjører

Klengemaure

Dose pr. daa.

12,5-35 ml

Sprøytetid

Ugraset 2-4 varige blad.

Merknader

Se etikett for doseringstilpasning.

Skadegjører

Klengemaure

Dose pr. daa.

7,5-10 ml + 50 ml

Sprøytetid

Ugraset 2-4 varige blad.

Merknader

Se etikett for doseringstilpasning.

Preparat

Hussar Plus OD

Skadegjører

Klengemaure

Dose pr. daa.

6-10 ml

Sprøytetid

Ugraset 2-4 varige blad.

Merknader

Hussar Plus OD har også god effekt mot...

Skadegjører

Klengemaure

Dose pr. daa.

7,5-10 + 130-150 ml

Sprøytetid

Ugraset 2-4 varige blad.

Merknader

Ikke tillatt i havre.

Preparat

Ariane S

Skadegjører

Tungras

Dose pr. daa.

200-250 ml

Sprøytetid

Ugraset 2-4 varige blad.

Merknader

Begrensninger mht. etterkultur.

Skadegjører

Tungras

Dose pr. daa.

0,75-1,1 g + 80 ml

Sprøytetid

Ugraset 2-4 varige blad.

Merknader

Alternativ til Starane XL er Cleave....

Preparat

Pixxaro EC + Alliance WG

Skadegjører

Tungras

Dose pr. daa.

25-35 ml + 3 g

Sprøytetid

Ugraset 2-4 varige blad.

Merknader

Blandingen sikrer effekten mot flere...

Preparat

Hussar Plus OD

Skadegjører

Tungras

Dose pr. daa.

6-10 ml

Sprøytetid

Ugraset 2-4 varige blad.

Merknader

Har også god effekt mot Klengemaure....

Skadegjører

LinbendelStemorsblom

Dose pr. daa.

3-4 g

Sprøytetid

Ugraset 2-4 varige blad.

Merknader

Ikke klebemiddel.

Preparat

Alliance WG + DFF SC 500

Skadegjører

LinbendelStemorsblom

Dose pr. daa.

3-5 g + 4-6 ml

Sprøytetid

Ugraset 2-4 varige blad.

Merknader

DFF eller Legacy 500 SC sikrer effekten.

Skadegjører

LinbendelStemorsblom

Dose pr. daa.

4-15 ml + 4 ml

Sprøytetid

Ugraset 2-4 varige blad.

Merknader

DFF eller Legacy 500 SC sikrer effekten....

Skadegjører

LinbendelStemorsblom

Dose pr. daa.

7,5-10 ml + 4-7 ml

Sprøytetid

BBCH 12-28.

Merknader

DFF eller Legacy 500 SC sikrer effekten.

Skadegjører

LinbendelStemorsblom

Dose pr. daa.

7,5-10 ml + 100 ml

Sprøytetid

BBCH 20-32, fra 2 blad frem til andre leddknute.

Merknader

Saracen Delta sikrer effekten mot stemorsblom.

Preparat

Attribut Twin

Skadegjører

Frøugras

Gjelder ugrasarter som har både ett og to-frøblad.

Dose pr. daa.

6 g Atributt SG + 5 ml Hussar OD

Sprøytetid

2-3 bladstadiet.

Merknader

Attribut Twin har også effekt mot kveke,...

Skadegjører

Frøugras

Gjelder ugrasarter som har både ett og to-frøblad.

Dose pr. daa.

0,75-1,1 g + 4-15 ml

Sprøytetid

På spirt ugras. Tunrapp inntil 2 blader.

Merknader

Blanding med Harmony Plus eller CDQ (1-2 g)...

Preparat

Hussar Plus OD

Skadegjører

Frøugras

Gjelder ugrasarter som har både ett og to-frøblad.

Dose pr. daa.

4-20 ml + 50 ml Renol eller Mero. Maks 15 ml i bygg.

Sprøytetid

Frem til 2-3 varige blad.

Merknader

For å sikre effekten mot frøugras kan det...

Preparat

Broadway Star WG + PG26N

Skadegjører

Frøugras

Gjelder ugrasarter som har både ett og to-frøblad.

Dose pr. daa.

15 g + 25/50 ml

Sprøytetid

Frem til 2-3 varige blad.

Merknader

Broadway Star har også effekt mot kveke,...

Preparat

Broadway Star WG + PG26N

Skadegjører

TunrappMarkrappKnereverumpeRaigras

Dose pr. daa.

15 g + 25/50 ml

Sprøytetid

Frem til 2-3 varige blad.

Merknader

Kun i vårhvete.

Preparat

Hussar Plus OD + Hussar OD + Renol/Mero

Skadegjører

TunrappMarkrappKnereverumpeRaigras

Dose pr. daa.

4-20 ml + 50 ml Renol eller Mero

Sprøytetid

Frem til 2-3 varige blad.

Merknader

Dose: Bygg 4-15 ml/daa. Hvete: 4-20 ml/daa....

Preparat

Attribut Twin

Skadegjører

TunrappMarkrappKnereverumpeRaigras

Dose pr. daa.

6 g Atributt Sg + 5 ml Hussar OD

Sprøytetid

2-3 bladstadiet.

Merknader

Tilsett Renol/Mero.

Preparat

Puma Extra

Skadegjører

FloghavreHirseSpillkorn av havre

Dose pr. daa.

100-120 ml

Sprøytetid

Kornplanter har 2-4 blad.

Merknader

Kan blandes med CDQ og Harmony Plus for å...

Preparat

Axial

Skadegjører

FloghavreHirseSpillkorn av havre

Dose pr. daa.

80-120 ml

Sprøytetid

2 blad - flaggblad under utvikling.

Merknader

Kan blandes med CDQ eller Harmony Plus...

Preparat

Ariane S

Skadegjører

ÅkerdylleÅkertistelBurot

Dose pr. daa.

250 ml

Sprøytetid

Når rotugraset har store bladrosetter.

Merknader

Kan gi noe veksthemming. Flekksprøytes....

Preparat

Mustang Forte

Skadegjører

ÅkerdylleÅkertistelBurot

Dose pr. daa.

50-75 ml

Sprøytetid

Når rotugraset har store bladrosetter.

Merknader

Begrensninger mht. etterkultur, og bruk av...

Skadegjører

ÅkerdylleÅkertistelBurot

Dose pr. daa.

1-1,5 g + 130 ml

Sprøytetid

Blomsterstengel er ca. 10-15 cm.

Merknader

Kan også bruke 100-150 ml Duplosan Meko.

Preparat

CDQ SX + Duplosan Max

Skadegjører

ÅkerdylleÅkertistelBurot

Dose pr. daa.

2,0-2,7 g + 150 ml

Sprøytetid

Blomsterstengel er ca. 10-15 cm.

Merknader

Kan også bruke 100-150 ml Duplosan Meko.

Skadegjører

ÅkerdylleÅkertistelBurot

Dose pr. daa.

150+150 ml

Sprøytetid

Når rotugraset har store bladrosetter.

Merknader

Kan også bruke 100-125 ml Duplosan D.

Preparat

Duplosan D + CDQ SX

Skadegjører

ÅkerdylleÅkertistelBurot

Dose pr. daa.

125 ml + 2,0-2,7 g

Sprøytetid

Blomsterstengel er ca. 10-15 cm.

Merknader

DP Klebemiddel bør tilsettes.

Preparat

Roundup Powermax

Skadegjører

ÅkerdylleÅkertistelBurot

Dose pr. daa.

250-300 g

Sprøytetid

Stubbåker 3-4 uker etter høsting.

Preparat

Roundup Flick

Skadegjører

ÅkerdylleÅkertistelBurot

Dose pr. daa.

600-800 ml

Sprøytetid

Stubbåker 3-4 uker etter høsting.

Preparat

Glypper

Skadegjører

ÅkerdylleÅkertistelBurot

Dose pr. daa.

600-800 ml

Sprøytetid

Stubbåker 3-4 uker etter høsting.

Merknader

Eller likeverdig glyfosatpreparat.

Preparat

Duplosan D

Skadegjører

ÅkersvinerotHestehov

Dose pr. daa.

125 ml

Sprøytetid

Når rotugraset har store bladrosetter.

Preparat

Duplosan Meko

Skadegjører

ÅkersvinerotHestehov

Dose pr. daa.

200 ml

Sprøytetid

Når rotugraset har store bladrosetter.

Merknader

Kan gi noe veksthemming. Flekksprøytes.

Preparat

Roundup Powermax

Skadegjører

ÅkersvinerotHestehov

Dose pr. daa.

250-300 g

Sprøytetid

Når rotugraset har store bladrosetter.

Preparat

Roundup Flick

Skadegjører

ÅkersvinerotHestehov

Dose pr. daa.

600-800 ml

Sprøytetid

Når rotugraset har store bladrosetter.

Preparat

Glypper

Skadegjører

ÅkersvinerotHestehov

Dose pr. daa.

600-800 ml

Sprøytetid

Når rotugraset har store bladrosetter.

Merknader

Eller likeverdig glyfosatpreparat....

Preparat

Roundup Powermax

Skadegjører

Kveke før såing

Dose pr. daa.

150-200 g

Sprøytetid

Når kveka har min. 3 blad.

Merknader

2 dager før jordbearbeiding.

Preparat

Roundup Flick

Skadegjører

Kveke før såing

Dose pr. daa.

300-400 ml

Sprøytetid

Når kveka har min. 3 blad.

Merknader

3-4 dager før jordbearbeiding.

Preparat

Glypper

Skadegjører

Kveke før såing

Dose pr. daa.

300-400 ml

Sprøytetid

Når kveka har min. 3 blad.

Merknader

Eller likeverdig glyfosatpreparat. 4-5...

Preparat

Roundup Powermax

Skadegjører

Kveke modent bygg

Dose pr. daa.

150-200 g

Sprøytetid

Min. 5 dager etter gulmodning.

Merknader

Ikke i såkorn eller gjenlegg. Se etikett!

Preparat

Roundup Flick

Skadegjører

Kveke modent bygg

Dose pr. daa.

300-400 ml

Sprøytetid

Min. 5 dager etter gulmodning.

Merknader

Ikke i såkorn eller gjenlegg. Se etikett!

Preparat

Glypper

Skadegjører

Kveke modent bygg

Dose pr. daa.

300-400 ml

Sprøytetid

Min. 5 dager etter gulmodning.

Merknader

Eller likeverdig glyfosatpreparat.

Preparat

Roundup Powermax

Skadegjører

Kveke stubbåker

Dose pr. daa.

150 g

Sprøytetid

Kveka har min. 3-4 blad.

Merknader

Halmen fjernes for å sikre gjenvekst av kveka.

Preparat

Roundup Flick

Skadegjører

Kveke stubbåker

Dose pr. daa.

300 ml

Sprøytetid

Kveka har min. 3-4 blad.

Merknader

Halmen fjernes for å sikre gjenvekst av kveka.

Preparat

Glypper

Skadegjører

Kveke stubbåker

Dose pr. daa.

300 ml

Sprøytetid

Kveka har min. 3-4 blad.

Merknader

Eller likeverdig glyfosatpreparat. Halmen...