This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Ugras i vårkorn uten gjenlegg | Plantekultur
Ingen treff

Ugras i vårkorn uten gjenlegg

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Frøugras / Allsidig ugrasflora

Ariane S 200-250 ml Ugraset 2-4 varige blad. For å sikre effekten mot åkerstemor, veronika-arter og rødtvetann med fl. kan 4-8 g DFF, Legacy, 3-5 g Alliance WG eller 7,5-10 ml Saracen Delta være aktuelle blandingspartnere til bl.a. Ariane S og Pixxaro m.fl. Se virkningstabell. Begrensninger mht. etterkultur.
Broadway Star WG + PG26N 15 g + 25/50 ml Ugraset 2-4 varige blad. Klebemiddel 50 ml ved vann >10 l/daa. Bare godkjent i vårhvete.
Alliance WG 3-5 g BBCH 12-30 75-100 ml Ariane S eller Duplosan Max sikrer effekten mot bl.a. meldestokk. Blanding med 80-130 ml Duplosan Meko, 50 ml Tomahawk 200 eller 25 ml Pixxaro EC gir forebyggende strategi mot SU-resistens i flere ugrasarter og sikrer bl.a. effekten mot vassarve. Ikke godkjent i havre. Begrensninger mht. etterkultur.
Ally Class 50 WG 3-4 g Ugraset 1-4 varige blad. 1,5 gram Ally i havre. Begrensninger mht. etterkultur.
CDQ SX 1,7-2,7 g Ugraset 1-4 varige blad. Blanding med 80-130 ml Duplosan Meko, 50 ml Tomahawk 200 eller 25 ml Pixxaro EC gir forebyggende strategi mot SU-resistens i flere ugrasarter og sikrer bl.a. effekten mot vassarve. Tilsett DP klebemiddel.
Tripali 2,5-3,5 g Ugraset 1-4 varige blad. Blanding med 80-130 ml Duplosan Meko, 50 ml Tomahawk 200 eller 25 ml Pixxaro EC gir forebyggende strategi mot SU-resistens i flere ugrasarter og sikrer bl.a. effekten mot vassarve. Tilsett DP klebemiddel.
Harmony Plus SX + Starane XL 0,75-1 g + 80 ml Ugraset 1-4 varige blad. Alt. til Starane XL er 80-130 ml Duplosan Meko, 50 ml Tomahawk 200 eller 25 ml Pixxaro EC gir forebyggende strategi mot SU-resistens i flere ugrasarter og sikrer bl.a. effekten mot vassarve. Alternativ til Starane XL er Cleave. Tilsett DP klebemiddel.
Pixxaro EC 12,5-35 ml Fra 3-bl. stadiet. Blanding med 3-4 g Alliance WG, eller 7,5-10 ml Saracen Delta eller 1,7-2,5 g CDQ sikrer effekten mot stemorsblom. 100 ml Duplosan Meko, 50 ml Tomahawk 200 gir bredere virkeområde og sikrer effekten mot enkelte andre ugrasarter som balderbrå og linbendel. Se etikett for doseringstilpasning. NB! Ikke i havre.
Hussar Plus OD 4-20 ml Ugraset 2-4 varige blad. Blanding m/60-80 ml Starane XL/Cleave, 40-50 ml Tomahawk 200 eller 80-100 ml Duplosan Meko øker effekten og gir god forebyggende resistensstrategi. Blanding i bygg frarådes. Laveste dose i bygg. Tilsett Renol/Mero. NB! Ikke i havre.
Saracen Delta + Tomahawk 200 7,5-10 ml + 50 ml Ugraset 2-4 varige blad. Laveste dose i bygg. NB! Ikke i havre.
Attribut Twin 6 g Attribut SG + 5 ml Hussar OD Ugraset 1-4 varige blad. Tilsett Renol/Mero. Bare i hvete.
Mustang Forte 50-75 ml Ugraset 2-4 varige blad. Begrensning mht. etterkultur.
Saracen Delta + Duplosan Meko 7,5-10 + 100-150 ml BBCH 12-30 Bredt virkeområde. NB! Ikke tillatt i havre.
Saracen Delta + Pixxaro EC 7,5-10 + 12,5-25 ml BBCH 12-30 Bredt virkeområde. NB! Ikke tillatt i havre.
Saracen Delta + Tomahawk 200 7,5-10 + 40-50 ml BBCH 12-30 Bredt virkeområde. NB! Ikke tillatt i havre.

Jordrøyk

Pixxaro EC + Alliance WG 12,5-25 ml + 3 g Ugraset 2-4 varige blad. Tilsett Alliance for å sikre effekten mot balderbrå, stemor og korsblomstra ugras.
Banvel 25 ml Ugraset 2-4 varige blad. Bare i bygg og hvete.
Duplosan Meko 150 ml Ugraset 2-4 varige blad. I blanding med andre preparater.

Burot

Ariane S 200-250 ml Korn 3-4 blad. Små frøplanter. Begrensinger mht. etterkultur.
Mustang Forte 50-75 ml BBCH 30-32 Begrensinger mht. etterkultur.

Gullkrage

Alliance WG 4-5 g Ugraset 1-4 varige blad. Tilsett DP klebemiddel. Begrensning mht. etterkultur. NB! Ikke i havre.
Hussar Plus OD 4-20 ml Ugraset 1-4 varige blad. Blanding med 60-80 ml Starane XL/Cleave, 40-50 ml med Tomahawk 200 eller 80-100 ml Duplosan Meko øker effekten og gir god forebyggende resistensstrategi. Blanding i bygg frarådes. Laveste dose i bygg. Tilsett Renol eller Mero. Begrensning mht. etterkultur. NB! Ikke i havre.
Mustang Forte 75-100 ml BBCH 30-32 Begrensning mht. etterkultur.

Klengemaure

Ally Class 50 WG 3-4 g Ugraset 2-4 varige blad. Ikke klebemiddel. Begrensninger mht. etterkultur.
Ariane S 200-250 ml Ugraset 2-4 varige blad. Ikke klebemiddel. Begrensninger mht. etterkultur.
Starane XL + Harmony Plus SX 80 ml+ 0,75-1,1 g Ugraset 2-4 varige blad. Alternativ til Starane XL er Cleave. Tilsett DP klebemiddel.
Pixxaro EC 12,5-35 ml Ugraset 2-4 varige blad. Se etikett for doseringstilpasning. NB! Ikke i havre.
Saracen Delta + Tomahawk 200 7,5-10 ml + 50 ml Ugraset 2-4 varige blad. Se etikett for doseringstilpasning. NB! Ikke i havre.
Hussar Plus OD 6-10 ml Ugraset 2-4 varige blad. Hussar Plus OD har også god effekt mot Tungras. Tilsett Renol/Mero. NB! Ikke i havre.
Saracen Delta + Duplosan Meko 7,5-10 + 130-150 ml Ugraset 2-4 varige blad. NB! Ikke i havre.

Tungras

Ariane S 200-250 ml Ugraset 2-4 varige blad. Begrensninger mht. etterkultur.
Harmony Plus SX + Starane XL 0,75-1,1 g + 80 ml Ugraset 2-4 varige blad. Alternativ til Starane XL er Cleave. Tilsett DP klebemiddel.
Pixxaro EC + Alliance WG 25-35 ml + 3 g Ugraset 2-4 varige blad. Blandingen sikrer effekten mot flere ugrasarter.
Hussar Plus OD 6-10 ml Ugraset 2-4 varige blad. Har også god effekt mot Klengemaure. Tilsett Renol eller Mero.

Linbendel/Stemorsblom

Ally Class 50 WG 3-4 g Ugraset 2-4 varige blad. Ikke klebemiddel
Alliance WG + DFF SC 500 3-5 g + 4-6 ml Ugraset 2-4 varige blad. NB! Ikke havre. DFF eller Legacy 500 SC sikrer effekten.
Hussar Plus OD + DFF SC 500 4-15 ml + 4 ml Ugraset 2-4 varige blad. DFF eller Legacy 500 SC sikrer effekten. Blanding i bygg frarådes. Tilsett Renol/Mero. NB! Ikke i havre.
Saracen Delta + DFF SC 500 7,5-10 ml + 4-7 ml BBCH 12-28 DFF eller Legacy 500 SC sikrer effekten. NB! Ikke i havre.

Frøugras / Tunrapp / Markrapp / Knereverumpe / Raigras

Attribut Twin 6 g Atributt SG + 5 ml Hussar OD 2-3 bladstadiet. Attribut Twin har også effekt mot kveke, hirse og floghavre. Tilsett Renol/Mero. NB! Brukes bare i hvete.
Harmony Plus SX + Hussar Plus OD 0,75-1,1 g + 4-15 ml På spirt ugras. Tunrapp inntil 2 blader Blanding med Harmony Plus eller CDQ (1-2 g) sikrer effekten mot flere andre frøugrasarter. Blanding i bygg frarådes. Tilsett Renol/Mero. NB! Ikke i havre.
Hussar Plus OD 4-20 ml + 50 ml Renol eller Mero. Maks 15 ml i bygg. Frem til 2-3 varige blad For å sikre effekten mot frøugras kan det blandes med med 60-80 ml Starane XL/Cleave, 40-50 ml med Tomahawk 200 eller 80-100 ml Duplosan Meko og gir god forebyggende resistensstrategi. Blanding i bygg frarådes. NB! Ikke i havre.
Broadway Star WG + PG26N 15 g + 25/50 ml Frem til 2-3 varige blad. Broadway Star har også effekt mot kveke, hirse og floghavre. 25 ml ved mindre enn 10 l pr. daa. Bare godkjent i vårhvete.

Tunrapp /Markrapp /Knereverumpe /Raigras

Broadway Star WG + PG26N 15 g + 25/50 ml Frem til 2-3 varige blad Kun i vårhvete.
Hussar Plus OD 4-20 ml + 50 ml Renol eller Mero Frem til 2-3 varige blad Dose: Bygg 4-15 ml/daa. Hvete: 4-20 ml/daa. Blanding med 60-80 ml Starane XL/Cleave, 40-50 ml med Tomahawk 200 eller 80-100 ml Duplosan Meko øker effekten og gir god forebyggende resistensstrategi. Blanding i bygg frarådes. Varierende mot knereverumpe. NB! Ikke i havre.
Attribut Twin 6 g Atributt Sg + 5 ml Hussar OD 2-3 bladstadiet. Tilsett Renol/Mero. NB! Brukes bare i hvete.

Floghavre / Hirse / Spillkorn av havre

Puma Extra 100-120 ml Kornplanter har 2-4 blad Kan blandes med CDQ og Harmony Plus for å sikre effekten mot andre ugrasarter. Tilsett klebemiddel. Se etikett. NB! Ikke i havre!
Axial 80-120 ml 2 blad - flaggblad under utvikling. Kan blandes med CDQ eller Harmony Plus (tilsett da klebemiddel) eller Saracen Delta, Tomahawk 200 og Starane XL for å sikre effekten mot andre ugrasarter. Se etikett. Høy luftfuktighet. NB! Ikke i havre!

Åkerdylle / Åkertistel / Burot

Ariane S 250 ml Når rotugraset har store bladrosetter. Kan gi noe veksthemming. Flekksprøytes. Begrensninger mht. etterkultur.
Mustang Forte 50-75 ml Når rotugraset har store bladrosetter. Begrensninger mht. etterkultur.
Harmony Plus SX + Duplosan Max 1-1,5 g + 130 ml Blomsterstengel er ca. 10-15 cm Kan også bruke 100-150 ml Duplosan Meko. DP Klebemiddel bør tilsettes.
CDQ SX + Duplosan Max 2,0-2,7 g + 150 ml Blomsterstengel er ca. 10-15 cm Kan også bruke 100-150 ml Duplosan Meko. DP Klebemiddel bør tilsettes.
Duplosan Max + Duplosan Meko 150+150 ml Når rotugraset har store bladrosetter.
Roundup Powermax 250-300 g Stubbåker 3-4 uker etter høsting.
Roundup Flick 600-800 ml Stubbåker 3-4 uker etter høsting.
Glypper 600-800 ml Stubbåker 3-4 uker etter høsting. Eller likeverdig glyfosatpreparat.
Credit Xtreme - NYHET 300-400 ml Stubbåker 3-4 uker etter høsting.

Åkersvinerot / Hestehov

Duplosan Meko 200 ml Når rotugraset har store bladrosetter. Kan gi noe veksthemming. Flekksprøytes.
Roundup Powermax 250-300 g Rotugraset har store bladrosetter. Stubbåker 3-4 uker.
Roundup Flick 600-800 ml Rotugraset har store bladrosetter. Stubbåker 3-4 uker
Glypper 600-800 ml Rotugraset har store bladrosetter. Stubbåker 3-4 uker Eller likeverdig glyfosatpreparat.
Credit Xtreme - NYHET 300-400 ml Rotugraset har store bladrosetter. Stubbåker 3-4 uker

Kveke før såing

Roundup Powermax 150-200 g Når kveka har min. 3 blad. 2 dager før jordbearbeiding.
Roundup Flick 300-400 ml Når kveka har min. 3 blad. 3-4 dager før jordbearbeiding.
Glypper 300-400 ml Når kveka har min. 3 blad. 4-5 dager før jordbearbeiding. Eller likeverdig glyfosatpreparat.
Credit Xtreme - NYHET 200-266 ml Når kveka har min. 3 blad. 3-4 dager før jordbearbeiding.

Kveke modent bygg

Roundup Powermax 150-200 g Min. 5 dager etter gulmodning Ikke i såkorn eller gjenlegg. Se etikett!
Roundup Flick 300-400 ml Min. 5 dager etter gulmodning Ikke i såkorn eller gjenlegg. Se etikett!
Glypper 300-400 ml Min. 5 dager etter gulmodning Ikke i såkorn eller gjenlegg. Se etikett! Eller likeverdig glyfosatpreparat.

Kveke stubbåker

Roundup Powermax 150 g Kveka har min. 3-4 blad Halmen fjernes for å sikre gjenvekst av kveka.
Roundup Flick 300 ml Kveka har min. 3-4 blad Halmen fjernes for å sikre gjenvekst av kveka.
Glypper 300 ml Kveka har min. 3-4 blad Halmen fjernes for å sikre gjenvekst av kveka. Eller likeverdig glyfosatpreparat.
Credit Xtreme - NYHET 200-266 ml Kveka har min. 3-4 blad Halmen fjernes for å sikre gjenvekst av kveka.