This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Belgvekster sådd før kornhøsting | Plantekultur

Belgvekster sådd før kornhøsting

Følgende preparater er mest skånsom mot Belgvekster.

Fangvekster/ettervekster og bruk av ugrasmidler

Det er sterkt økende interesse for både fangvekster og ettervekster.
Det er i liten grad gjort rede for virkning og ettervirkning av ugrasmidler på disse vekstene.
Det er flere faktorer som påvirker effekten, bl.a. dosering, behandlings tidspunkt og værforhold, temp. luft­ og jordfuktighet, vind mv.

Dette er en veiledende tabell og Norgesfôr AS tar ikke ansvar for eventuelle skader som kan bli påført vekstene etter behandling!

Preparat Såtidspunkt Virkning Merknader
Banvel Sådd før kornhøstning Kan brukes Ikke godkjent med sådd underkultur.
Basagran SG Sådd før kornhøstning Kan brukes
Starane XL Sådd før kornhøstning Kan brukes Ikke godkjent med sådd underkultur.
Cleave Sådd før kornhøstning Kan brukes Ikke godkjent med sådd underkultur.
Gratil WG 75 Sådd før kornhøstning Kan brukes
Harmony Plus SX Sådd før kornhøstning Kan brukes
Duplosan Max Sådd før kornhøstning Kan brukes
Tomahawk 200 Sådd før kornhøstning Kan brukes Ikke godkjent med sådd underkultur.
Duplosan Meko Sådd før kornhøstning Kan brukes Ikke godkjent med sådd underkultur.
Axial Sådd før kornhøstning Kan brukes Ikke godkjent med sådd underkultur.
Puma Extra Sådd før kornhøstning Kan brukes
Pixxaro EC Sådd før kornhøstning Kan brukes Ikke godkjent med sådd underkultur.
Broadway Star WG Sådd før kornhøstning Kan brukes Ikke godkjent med sådd underkultur.
Alliance WG Sådd før kornhøstning Skade/ikke godkjent Ikke godkjent med sådd underkultur.
Ally Class 50 WG Sådd før kornhøstning Skade/ikke godkjent Ikke godkjent med sådd underkultur.
Ariane S Sådd før kornhøstning Skade/ikke godkjent
CDQ SX Sådd før kornhøstning Skade/ikke godkjent Ikke godkjent med sådd underkultur.
Forutsetter minimum 2 mnd. etter ugrasprøyting.
DFF SC 500 Sådd før kornhøstning Skade/ikke godkjent Ikke godkjent med sådd underkultur.
Legacy 500 SC Sådd før kornhøstning Skade/ikke godkjent Ikke godkjent med sådd underkultur.
Mustang Forte Sådd før kornhøstning Skade/ikke godkjent Ikke godkjent med sådd underkultur.
Saracen Delta Sådd før kornhøstning Skade/ikke godkjent Ikke godkjent med sådd underkultur.
Tripali Sådd før kornhøstning Skade/ikke godkjent Ikke godkjent med sådd underkultur.
Forutsetter minimum 2 mnd. etter ugrasprøyting.
Atlantis OD Sådd før kornhøstning Skade/ikke godkjent Atlantis OD er ikke godkjent i vårkorn
Attribut Twin Sådd før kornhøstning Skade/ikke godkjent Ikke godkjent med sådd underkultur.
Hussar Plus OD Sådd før kornhøstning Skade/ikke godkjent Ikke godkjent med sådd underkultur.