This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Honningurt sådd før kornhøsting | Plantekultur

Plantekulturhåndboka

Ingen treff

Honningurt sådd før kornhøsting

Følgende preparater er skånsomme mot honningurt

Det er sterkt økende interesse for både fangvekster og ettervekster.
Det er i liten grad gjort rede for virkning og ettervirkning av ugrasmidler på disse vekstene.
Det er flere faktorer som påvirker effekten, bl.a. dosering, behandlings tidspunkt og værforhold, temp. luft­ og jordfuktighet, vind mv.

Dette er en veiledende tabell og Norgesfôr AS tar ikke ansvar for eventuelle skader som kan bli påført vekstene etter behandling!

Preparat Såtidspunkt Virkning Produktinfo Merknader
Banvel Sådd før kornhøstning
Kan brukes

Ikke godkjent med sådd underkultur.

Duplosan D - NYHET Sådd før kornhøstning
Kan brukes

Ikke godkjent med sådd underkultur.

Cleave Sådd før kornhøstning
Kan brukes

Ikke godkjent med sådd underkultur.

Gratil WG 75 Sådd før kornhøstning
Kan brukes
Harmony Plus SX Sådd før kornhøstning
Kan brukes
Duplosan Max Sådd før kornhøstning
Kan brukes
Starane XL Sådd før kornhøstning
Kan brukes
Tomahawk 200 Sådd før kornhøstning
Kan brukes
Tripali Sådd før kornhøstning
Kan brukes

Forutsetter minimum 2 mnd. etter...

Axial Sådd før kornhøstning
Kan brukes

Ikke godkjent med sådd underkultur.

Ariane S Sådd før kornhøstning
Kan brukes

Forutsetter minimum 2 mnd. etter...

CDQ SX Sådd før kornhøstning
Kan brukes

Forutsetter minimum 2 mnd. etter...

Duplosan Meko Sådd før kornhøstning
Kan brukes

Ikke godkjent med sådd underkultur.

Pixxaro EC Sådd før kornhøstning
Kan brukes

Ikke godkjent med sådd underkultur.

Basagran SG Sådd før kornhøstning
Usikker/ukjent
Puma Extra Sådd før kornhøstning
Usikker/ukjent

Ikke godkjent i havre.

Alliance WG Sådd før kornhøstning
Skade/ikke godkjent

Ikke godkjent med sådd underkultur.

Ally Class 50 WG (siste bruksdag 20.06.24) Sådd før kornhøstning
Skade/ikke godkjent

Ikke godkjent med sådd underkultur.

DFF SC 500 Sådd før kornhøstning
Skade/ikke godkjent

Ikke godkjent med sådd underkultur.

Legacy 500 SC Sådd før kornhøstning
Skade/ikke godkjent

Ikke godkjent med sådd underkultur.

Mustang Forte Sådd før kornhøstning
Skade/ikke godkjent

Ikke godkjent med sådd underkultur.

Saracen Delta Sådd før kornhøstning
Skade/ikke godkjent

Ikke godkjent med sådd underkultur.

Atlantis OD Sådd før kornhøstning
Skade/ikke godkjent

Atlantis OD er ikke godkjent i vårkorn.

Attribut Twin Sådd før kornhøstning
Skade/ikke godkjent

Ikke godkjent med sådd underkultur.

Broadway Star WG Sådd før kornhøstning
Skade/ikke godkjent

Ikke godkjent med sådd underkultur.

Hussar Plus OD Sådd før kornhøstning
Skade/ikke godkjent

Ikke godkjent med sådd underkultur.