This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Oljereddik og belgvekster sådd etter kornhøsting | Plantekultur

Oljereddik og belgvekster sådd etter kornhøsting

Følgende preparater er skånsomme mot oljeredikk og belgvekster

Fangvekster/ettervekster og bruk av ugrasmidler

Det er sterkt økende interesse for både fangvekster og ettervekster.
Det er i liten grad gjort rede for virkning og ettervirkning av ugrasmidler på disse vekstene.
Det er flere faktorer som påvirker effekten, bl.a. dosering, behandlings tidspunkt og værforhold, temp. luft­ og jordfuktighet, vind mv.

Dette er en veiledende tabell og Norgesfôr AS tar ikke ansvar for eventuelle skader som kan bli påført vekstene etter behandling!

Preparat Såtidspunkt Virkning Merknader
Alliance WG Sådd etter kornhøstning m. jordbearbeiding Kan brukes
Banvel Sådd etter kornhøstning m. jordbearbeiding Kan brukes
Basagran SG Sådd etter kornhøstning m. jordbearbeiding Kan brukes
Cleave Sådd etter kornhøstning m. jordbearbeiding Kan brukes
Harmony Plus SX Sådd etter kornhøstning m. jordbearbeiding Kan brukes
Duplosan Max Sådd etter kornhøstning m. jordbearbeiding Kan brukes
Pixxaro EC Sådd etter kornhøstning m. jordbearbeiding Kan brukes
Saracen Delta Sådd etter kornhøstning m. jordbearbeiding Kan brukes
Starane XL Sådd etter kornhøstning m. jordbearbeiding Kan brukes
Tomahawk 200 Sådd etter kornhøstning m. jordbearbeiding Kan brukes
Axial Sådd etter kornhøstning m. jordbearbeiding Kan brukes
Gratil WG 75 Sådd etter kornhøstning m. jordbearbeiding Kan brukes
Puma Extra Sådd etter kornhøstning m. jordbearbeiding Kan brukes
Ariane S Sådd etter kornhøstning m. jordbearbeiding Usikker/ukjent
DFF SC 500 Sådd etter kornhøstning m. jordbearbeiding Usikker/ukjent
Legacy 500 SC Sådd etter kornhøstning m. jordbearbeiding Usikker/ukjent
Tripali Sådd etter kornhøstning m. jordbearbeiding Usikker/ukjent
Attribut Twin Sådd etter kornhøstning m. jordbearbeiding Usikker/ukjent
Broadway Star WG Sådd etter kornhøstning m. jordbearbeiding Usikker/ukjent
Hussar Plus OD Sådd etter kornhøstning m. jordbearbeiding Usikker/ukjent
CDQ SX Sådd etter kornhøstning m. jordbearbeiding Usikker/ukjent
Duplosan Meko Sådd etter kornhøstning m. jordbearbeiding Usikker/ukjent
Ally Class 50 WG Sådd etter kornhøstning m. jordbearbeiding Skade/ikke godkjent
Mustang Forte Sådd etter kornhøstning m. jordbearbeiding Skade/ikke godkjent
Atlantis OD Sådd etter kornhøstning m. jordbearbeiding Skade/ikke godkjent Ikke godkjent i vårkorn