This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Oljereddiker sådd før kornhøsting | Plantekultur
Ingen treff

Oljereddiker sådd før kornhøsting

Følgende preparater er mest skånsom mot Oljeredikk.

Det er sterkt økende interesse for både fangvekster og ettervekster.
Det er i liten grad gjort rede for virkning og ettervirkning av ugrasmidler på disse vekstene.
Det er flere faktorer som påvirker effekten, bl.a. dosering, behandlings tidspunkt og værforhold, temp. luft­ og jordfuktighet, vind mv.

Dette er en veiledende tabell og Norgesfôr AS tar ikke ansvar for eventuelle skader som kan bli påført vekstene etter behandling!

Preparat

Såtidspunkt

Sådd før kornhøstning

Virkning

Kan brukes

Merknader

Ikke godkjent med sådd underkultur.

Preparat

Såtidspunkt

Sådd før kornhøstning

Virkning

Kan brukes

Preparat

Såtidspunkt

Sådd før kornhøstning

Virkning

Kan brukes

Merknader

Ikke godkjent med sådd underkultur.

Preparat

Såtidspunkt

Sådd før kornhøstning

Virkning

Kan brukes

Preparat

Såtidspunkt

Sådd før kornhøstning

Virkning

Kan brukes

Preparat

Såtidspunkt

Sådd før kornhøstning

Virkning

Kan brukes

Preparat

Såtidspunkt

Sådd før kornhøstning

Virkning

Kan brukes

Preparat

Såtidspunkt

Sådd før kornhøstning

Virkning

Kan brukes

Preparat

Såtidspunkt

Sådd før kornhøstning

Virkning

Kan brukes

Merknader

Ikke godkjent i havre.

Preparat

Såtidspunkt

Sådd før kornhøstning

Virkning

Kan brukes

Merknader

Ikke godkjent med sådd underkultur.

Preparat

Såtidspunkt

Sådd før kornhøstning

Virkning

Kan brukes

Merknader

Ikke godkjent med sådd underkultur.

Preparat

Såtidspunkt

Sådd før kornhøstning

Virkning

Kan brukes

Merknader

Ikke godkjent med sådd underkultur.

Preparat

Såtidspunkt

Sådd før kornhøstning

Virkning

Usikker/ukjent

Preparat

Såtidspunkt

Sådd før kornhøstning

Virkning

Skade/ikke godkjent

Merknader

Ikke godkjent med sådd underkultur.

Såtidspunkt

Sådd før kornhøstning

Virkning

Skade/ikke godkjent

Merknader

Ikke godkjent med sådd underkultur.

Preparat

Såtidspunkt

Sådd før kornhøstning

Virkning

Skade/ikke godkjent

Merknader

Ikke godkjent med sådd underkultur.

Preparat

Såtidspunkt

Sådd før kornhøstning

Virkning

Skade/ikke godkjent

Merknader

Ikke godkjent med sådd underkultur.

Preparat

Såtidspunkt

Sådd før kornhøstning

Virkning

Skade/ikke godkjent

Merknader

Ikke godkjent med sådd underkultur.

Preparat

Såtidspunkt

Sådd før kornhøstning

Virkning

Skade/ikke godkjent

Merknader

Ikke godkjent med sådd underkultur.

Preparat

Såtidspunkt

Sådd før kornhøstning

Virkning

Skade/ikke godkjent

Merknader

Ikke godkjent med sådd underkultur.

Preparat

Såtidspunkt

Sådd før kornhøstning

Virkning

Skade/ikke godkjent

Merknader

Ikke godkjent med sådd...

Preparat

Såtidspunkt

Sådd før kornhøstning

Virkning

Skade/ikke godkjent

Merknader

Atlantis OD er ikke godkjent i vårkorn.

Preparat

Såtidspunkt

Sådd før kornhøstning

Virkning

Skade/ikke godkjent

Merknader

Ikke godkjent med sådd underkultur. Bare...

Preparat

Såtidspunkt

Sådd før kornhøstning

Virkning

Skade/ikke godkjent

Merknader

Ikke godkjent med sådd underkultur. Bare...

Preparat

Såtidspunkt

Sådd før kornhøstning

Virkning

Skade/ikke godkjent

Merknader

Ikke godkjent med sådd underkultur.

Preparat

Såtidspunkt

Sådd før kornhøstning

Virkning

Kan brukes

Merknader

Ikke godkjent i sådd underkultur.