This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Raigras sådd om våren | Plantekultur

Raigras sådd om våren

Følgende preparater er mest skånsom mot Raigras sådd om våren

Fangvekster/ettervekster og bruk av ugrasmidler

Det er sterkt økende interesse for både fangvekster og ettervekster.
Det er i liten grad gjort rede for virkning og ettervirkning av ugrasmidler på disse vekstene.
Det er flere faktorer som påvirker effekten, bl.a. dosering, behandlings tidspunkt og værforhold, temp. luft­ og jordfuktighet, vind mv.

Dette er en veiledende tabell og Norgesfôr AS tar ikke ansvar for eventuelle skader som kan bli påført vekstene etter behandling!

Preparat Såtidspunkt Virkning Merknader
Ariane S Sådd om våren Kan brukes
Basagran SG Sådd om våren Kan brukes
Cleave Sådd om våren Kan brukes Ikke godkjent med sådd underkultur.
Gratil WG 75 Sådd om våren Kan brukes
Harmony Plus SX Sådd om våren Kan brukes
Duplosan Max Sådd om våren Kan brukes Forutsetter dose til frøugras.
Mangler data for dose knyttet til rotugras.
Starane XL Sådd om våren Kan brukes
Tomahawk 200 Sådd om våren Kan brukes
Puma Extra Sådd om våren Kan brukes Må ikke brukes i havre.
Alliance WG Sådd om våren Skade/ikke godkjent Ikke godkjent med sådd underkultur.
Ikke godkjent i havre.
Ally Class 50 WG Sådd om våren Skade/ikke godkjent Ikke godkjent med sådd underkultur.
Banvel Sådd om våren Skade/ikke godkjent Ikke godkjent med sådd underkultur.
CDQ SX Sådd om våren Skade/ikke godkjent Ikke godkjent med sådd underkultur.
DFF SC 500 Sådd om våren Skade/ikke godkjent Ikke godkjent med sådd underkultur.
Duplosan Meko Sådd om våren Skade/ikke godkjent Ikke godkjent med sådd underkultur.
Legacy 500 SC Sådd om våren Skade/ikke godkjent Ikke godkjent med sådd underkultur.
Ikke godkjent i havre.
Mustang Forte Sådd om våren Skade/ikke godkjent Ikke godkjent med sådd underkultur.
Pixxaro EC Sådd om våren Skade/ikke godkjent Ikke godkjent med sådd underkultur.
Ikke godkjent i havre.
Saracen Delta Sådd om våren Skade/ikke godkjent Ikke godkjent med sådd underkultur.
Ikke godkjent i havre.
Tripali Sådd om våren Skade/ikke godkjent Ikke godkjent med sådd underkultur.
Atlantis OD Skade/ikke godkjent Ikke godkjent i vårkorn
Attribut Twin Sådd om våren Skade/ikke godkjent Ikke godkjent med sådd underkultur.
Bare godkjent i hvete.
Broadway Star WG Sådd om våren Skade/ikke godkjent Ikke godkjent med sådd underkultur.
Bare godkjent i vårhvete.
Hussar Plus OD Sådd om våren Skade/ikke godkjent Ikke godkjent med sådd underkultur.
Ikke godkjent i havre.
Axial Sådd om våren Skade/ikke godkjent Ikke godkjent med sådd underkultur.
Må ikke brukes i havre.