This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Vårbygg | Plantekultur

Vårbygg

Følgende preparater er skånsomme mot undersådde fang-/ettervekster sådd om våren

Fangvekster/ettervekster og bruk av ugrasmidler

Det er sterkt økende interesse for både fangvekster og ettervekster.
Det er i liten grad gjort rede for virkning og ettervirkning av ugrasmidler på disse vekstene.
Det er flere faktorer som påvirker effekten, bl.a. dosering, behandlings tidspunkt og værforhold, temp. luft­ og jordfuktighet, vind mv.

Dette er en veiledende tabell og Norgesfôr AS tar ikke ansvar for eventuelle skader som kan bli påført vekstene etter behandling!

Preparat Såtidspunkt Virkning Merknader
Ariane S Sådd om våren Kan brukes Ikke godkjent med kløver.
Basagran SG Sådd om våren Kan brukes
CDQ SX Sådd om våren Kan brukes Ikke godkjent med sådd underkultur.
Skader kløver.
Cleave Sådd om våren Kan brukes Ikke godkjent med sådd underkultur.
Skader kløver.
Gratil WG 75 Sådd om våren Kan brukes Forutsetter dose til rødkløver.
Skader alsike- og hvitkløver.
Harmony Plus SX Sådd om våren Kan brukes Forutsetter dose til rødkløver.
Skader alsike- og hvitkløver.
Starane XL Sådd om våren Kan brukes Ikke godkjent med kløver.
Puma Extra Sådd om våren Kan brukes Må ikke brukes i havre.
Duplosan Max Sådd om våren Kan brukes Forutsetter dose til rødkløver.
Skader alsike- og hvitkløver.
Tomahawk 200 Sådd om våren Kan brukes Ikke godkjent med kløver.
Ally Class 50 WG Sådd om våren Skade/ikke godkjent Ikke godkjent med sådd underkultur.
Alliance WG Sådd om våren Skade/ikke godkjent Ikke godkjent med sådd underkultur.
Ikke godkjent i havre.
Banvel Sådd om våren Skade/ikke godkjent Ikke godkjent med sådd underkultur.
DFF SC 500 Sådd om våren Skade/ikke godkjent Ikke godkjent med sådd underkultur.
Duplosan Meko Sådd om våren Skade/ikke godkjent Ikke godkjent med sådd underkultur.
Legacy 500 SC Sådd om våren Skade/ikke godkjent Ikke godkjent med sådd underkultur.
Ikke godkjent i havre.
Mustang Forte Sådd om våren Skade/ikke godkjent Ikke godkjent med sådd underkultur.
Pixxaro EC Sådd om våren Skade/ikke godkjent Ikke godkjent med sådd underkultur.
Ikke godkjent i havre.
Saracen Delta Sådd om våren Skade/ikke godkjent Ikke godkjent med sådd underkultur.
Ikke godkjent i havre.
Tripali Sådd om våren Skade/ikke godkjent Ikke godkjent med sådd underkultur.
Atlantis OD Skade/ikke godkjent Ikke godkjent i vårkorn.
Attribut Twin Sådd om våren Skade/ikke godkjent Ikke godkjent med sådd underkultur.
Bare godkjent i hvete.
Broadway Star WG Sådd om våren Skade/ikke godkjent Ikke godkjent med sådd underkultur.
Bare godkjent i vårhvete.
Hussar Plus OD Sådd om våren Skade/ikke godkjent Ikke godkjent med sådd underkultur.
Ikke godkjent i havre.
Axial Sådd om våren Skade/ikke godkjent Ikke godkjent med sådd underkultur.
Må ikke brukes i havre.