This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Åkertistel | Plantekultur
Ingen treff

Åkertistel

Virkningstabeller for bekjempelse av Åkertistel.

Vårkorn uten gjenlegg


Vær oppmerksom på SU-resistens i enkelte ugrasarter. Det er spesielt stivdylle (ettårig dylle), vassarve og linbendel, men det er også funn av resistent balderbrå, dåarter, og nå også hønsegras og gjetertaske. I slike tilfeller må Ariane S eller Mustang Forte benyttes!

Det kan også være aktuelt å blande 20 ml Banvel med Harmony Plus SX eller CDQ SX. Dette sikrer effekten mot jordrøyk, klengemaure, balderbrå, vindeslirekne, soleie, åkersennep, linbendel, vassarve og vikker.


Virkning A - Fra en til tre blad-stadiet.

Virkning B - Uaktuell i denne sammenheng, da senere behandling gir redusert effekt.

Preparat

Virkemåte

Virkning B

75–89 %

Merknader

Begrensning i etterfølgende kultur og bruk...

Preparat

Virkemåte

Virkning B

75–89 %

Merknader

Begrensning i etterfølgende kultur. Se...

Preparat

Virkemåte

Virkning B

75–89 %

Merknader

Ikke godkjent i havre.

Preparat

Virkemåte

Virkning B

50–74 %

Merknader

Krever over 12°C og stabil døgntemperatur...

Preparat

Virkemåte

Virkning B

50–74 %

Merknader

Bør blandes med Tripali, Harmony Plus,...

Preparat

Virkemåte

Virkning B

50–74 %

Merknader

Bør blandes med Tripali, Harmony Plus,...

Preparat

Virkemåte

Virkning B

50–74 %

Merknader

Bare godkjent i hvete.

Preparat

Virkemåte

Virkning B

50–74 %

Merknader

Begrensning i etterfølgende kultur. Se...

Preparat

Virkemåte

Virkning B

50–74 %

Merknader

Begrensning i etterfølgende kultur. Se...

Preparat

Virkemåte

Virkning B

50–74 %

Merknader

Begrensning i etterfølgende kultur. Se...

Preparat

Virkemåte

Virkning B

50–74 %

Preparat

Virkemåte

Virkning B

50–74 %

Merknader

Ikke godkjent i havre.

Preparat

Virkemåte

Virkning B

50–74 %

Merknader

Blanding med Tomahawk, Duplosan Max og...

Preparat

Virkemåte

Virkning B

50–74 %

Preparat

Virkning B

Under 50 %

Preparat

Virkemåte

Virkning B

Under 50 %

Preparat

Merknader

Ukjent effekt.

Preparat

Merknader

Ukjent effekt.

Frøugras og bredbladet rotugras i gjenlegg og fangvekster

Virkning A - Ikke aktuell.

Virkning B - Stor bladrosett fra begynnende strekning av blomsterstengel.

Preparat

Virkemåte

Virkning B

75–89 %

Merknader

Maksimal dose med Ariane gir god virkning,...

Preparat

Virkemåte

Virkning B

50–74 %

Merknader

Maksimal dose gir god virkning, men kan...

Preparat

Virkemåte

Virkning B

50–74 %

Merknader

Uten korn som dekkvekst kan blanding med...

Preparat

Virkemåte

Virkning B

50–74 %

Preparat

Virkemåte

Virkning B

50–74 %

Preparat

Virkemåte

Virkning B

50–74 %

Preparat

Virkemåte

Virkning B

50–74 %

Virkemåte

Virkning B

Under 50 %

Flereårig ugras i grasmark/varig eng og beite


Virkning A - Ikke aktuell.

Virkning B - Stor bladrosett fra begynnende strekning av blomsterstengel.

Preparat

Virkemåte

Virkning B

Over 90 %

Preparat

Virkemåte

Virkning B

75–89 %

Merknader

Effekt ved høyeste dose, se etikett....

Preparat

Virkemåte

Virkning B

75–89 %

Merknader

Effekt ved høyeste dose, se etikett....

Preparat

Virkemåte

Virkning B

75–89 %

Merknader

Effekt ved høyeste dose, se etikett....

Preparat

Virkning B

75–89 %

Merknader

Gjentatt behandling vil gi virkning. Brukes...

Preparat

Virkemåte

Virkning B

50–74 %

Merknader

Bare i beite.

Preparat

Virkemåte

Virkning B

50–74 %

Preparat

Virkemåte

Virkning B

50–74 %

Merknader

Gjentatt behandling vil gi virkning. Brukes...

Preparat

Virkemåte

Virkning B

50–74 %

Merknader

Effekt ved høyeste dose, se etikett....

Preparat

Virkemåte

Virkning B

50–74 %

Merknader

Effekt ved høyeste dose, se etikett....

Preparat

Virkemåte

Virkning B

50–74 %

Merknader

Effekt ved høyeste dose, se etikett....

Preparat

Virkemåte

Virkning B

Under 50 %

Preparat

Virkemåte

Merknader

Ukjent effekt.