This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Åkertistel | Plantekultur
Plantevern

Åkertistel

Virkningstabeller for bekjempelse av åkertistel

Vårkorn uten gjenlegg

Vær oppmerksom på SU-resistens i enkelte ugrasarter. Det er spesielt stivdylle
(ettårig dylle), vassarve og linbendel, men det er også funn av resistent balderbrå,
dåarter, og nå også hønsegras og gjetertaske. I slike tilfeller må Ariane S eller Mustang Forte benyttes!


Det kan også være aktuelt å blande 20 ml Banvel med Harmony Plus SX eller CDQ SX. Dette sikrer effekten mot jordrøyk, klengemaure, balderbrå, vindeslirekne, soleie, åkersennep, linbendel, vassarve og vikker.

A = Uaktuell i denne sammenheng.

B = Må behandles på store bladrosetter/begynnende strekning av blomsterstengel. Blanding med 100 ml Duplosan Max sikrer effekten.


Følgende preparater har best virkning mot Åkertistel.


Preparat Virkemåte A B Produktinfo Merknader
Ariane S Bladherbicid 75 - 89% virkning

Dose: 250 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 13-32

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 37,50

Daa. per pakning: 20

Krever over 12°C og stabil døgntemp. for sikker virkning.
Begrensning i etterfølgende kultur.
Se preparatomtale og etikett.
Mustang Forte Bladherbicid 75 - 89% virkning

Dose: 75 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 13-32

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 25,-

Daa. per pakning: 66

Begrensning i etterfølgende kultur.
Se preparatomtale og etikett.
Starane XL Bladherbicid 75 - 89% virkning

Dose: 100 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 20-45

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 21,-

Daa. per pakning: 50

Starane XL bør blandes med Tripali, Harmony Plus, Alliance WG, Saracen Delta eller CDQ SX for bredere virkeområde og sikrer effekten mot flere ugrasarter. Tomahawk 200 kan også benyttes og gir god forebyggende resistensstrategi.
Duplosan Meko 100-130 ml kan også benyttes istedenfor for Starane XL.
Cleave Bladherbicid 75 - 89% virkning

Dose: 100 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 20-45

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 17,-

Daa. per pakning: 50

Cleave bør blandes med Tripali, Harmony Plus, Alliance WG, Saracen Delta eller CDQ SX for bredere virkeområde og sikrer effekten mot flere ugrasarter. Tomahawk 200 kan også benyttes og gir god forebyggende resistensstrategi.
Duplosan Meko 100-130 ml kan også benyttes istedenfor for Cleave.
Attribut Twin + Mero Bladherbicid 50 - 74% virkning

Dose: 6 g + 5 ml + 50 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 13-32

Pakningsstørrelse: 600 g + 500 ml + 5 l

Ca. pris per daa: 53,-

Daa. per pakning: 100

OBS! Bare godkjent i hvete.
CDQ SX + Duplosan Meko + DP – Klebemiddel Bladherbicid 50 - 74% virkning

Dose: 2,2 g + 130 ml + 50 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 12-32

Pakningsstørrelse: 100 g + 10 l + 1 l

Ca. pris per daa: 33,-

Daa. per pakning: 45/77

Begrensning i etterfølgende kultur.
Se preparatomtale og etikett.
Er også et Jordherbicid.
Pixxaro EC Bladherbicid 50 - 74% virkning

Dose: 35 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 23-45

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 25,-

Daa. per pakning: 142

Blanding med 3-5 g Alliance WG, 7,5-10 ml Saracen Delta eller 2-2,5 g CDQ SX gir bredere virkeområde og sikrer effekten mot enkelte ugrasarter som åkerstemor og linbendel m.fl.
Blanding med 80 ml Starane XL/Cleave eller 50 ml Tomahawk 200 eller 100 ml Duplosan Meko, sikrer effekten mot balderbrå og vassarve, også SU-resistente.
Ikke godkjent i havre.
Pixxaro EC + CDQ SX Bladherbicid 50 - 74% virkning

Dose: 25 ml + 2 g

Behandl.tidsp.: BBCH 23-32

Pakningsstørrelse: 5 l + 100 g

Ca. pris per daa: 27,-

Daa. per pakning: 200/50

Begrensning i etterfølgende kultur.
Se preparatomtale og etikett.
Ikke godkjent i havre.
Tripali + DP – Klebemiddel Bladherbicid 50 - 74% virkning

Dose: 3,5 g + 50 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 20-39

Pakningsstørrelse: 250 g + 1 l

Ca. pris per daa: 18,50

Daa. per pakning: 71

Begrensning i etterfølgende kultur.
Se preparatomtale og etikett.
Er også et Jordherbicid.
CDQ SX + DP – Klebemiddel Bladherbicid 50 - 74% virkning

Dose: 2,2 g + 50 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 12-39

Pakningsstørrelse: 100 g + 5 l

Ca. pris per daa: 11,-

Daa. per pakning: 45

Begrensning i etterfølgende kultur.
Se preparatomtale og etikett.
Er også et Jordherbicid.
Harmony Plus SX + Starane XL Bladherbicid 50 - 74% virkning

Dose: 1 g + 80 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 20-32

Pakningsstørrelse: 100 g + 5 l

Ca. pris per daa: 20,50

Daa. per pakning: 100/62

Saracen Delta Bladherbicid 50 - 74% virkning

Dose: 7,5 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 20-32

Pakningsstørrelse: 1 l

Ca. pris per daa: 19,-

Daa. per pakning: 133

Er også et Jordherbicid.
Ikke godkjent i havre.
Hussar Plus OD + Renol Bladherbicid 50 - 74% virkning

Dose: 15 ml + 50 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 13-29

Pakningsstørrelse: 1 l + 5 l

Ca. pris per daa: 42,-

Daa. per pakning: 66

Virkningen forutsetter bekjempelse på ugrasets frøbladstadiet.
Ikke godkjent i havre.
Broadway Star WG + PG26N Under 50% virkning
Alliance WG Under 50% virkning
DFF SC 500
Legacy 500 SC
Ally Class 50 WG

Frøugras og bredbladet rotugras i gjenlegg og fangvekster

Behandlingstidspunktet er 1 - 3 blad, før BBCH 31.

Følgende preparater har best virkning mot Åkertistel.

Preparat Virkemåte A B Produktinfo Merknader
Starane XL Uten kløver 75 - 89% virkning

Dose: 100 ml

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 21,-

Daa. per pakning: 50

Maksimal dose gir god virkning, men kan skade grasgjenlegg.
Cleave Uten kløver 75 - 89% virkning

Dose: 100ml

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 17,-

Daa. per pakning: 50

Maksimal dose gir god virkning, men kan skade grasgjenlegg.
Harmony Plus SX + Starane XL Uten kløver 50 - 74% virkning

Dose: 1 g + 80 ml

Pakningsstørrelse: 100 g+ 50 l

Ca. pris per daa: 20,50

Daa. per pakning: 100/62

Basagran SG + Duplosan Max (tidl. MCPA 750) Med kløver 50 - 74% virkning

Dose: 100 g + 40 ml

Pakningsstørrelse: 3 kg + 10 l

Ca. pris per daa: 120,-

Daa. per pakning: 30/250

Duplosan Max (tidl. MCPA 750) Med kløver 50 - 74% virkning

Dose: 100 ml

Pakningsstørrelse: 10 l

Ca. pris per daa: 20,-

Daa. per pakning: 100

Uten korn som dekkvekst kan blanding med 150ml Lentagran sikre effekten mot balderbrå, gullkrage, haremat, jordrøyk, klengemaure, rødtvetann, vassarve, åkerminneblom og åkestemor. Hvit- og alsikekløver skades av Duplosan Max.
Ariane S 50 - 74% virkning

Dose: 200 ml

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 30,-

Daa. per pakning: 25

Maksimal dose gir god virkning, men kan skade grasgjenlegg.
Harmony Plus SX + Tomahawk 200 Uten kløver Under 50% virkning
Harmony Plus SX + Duplosan Max (tidl. MCPA 750) Uten kløver Under 50% virkning
Gratil WG 75 + Duplosan Max (tidl. MCPA 750) Med kløver Under 50% virkning

Flereårig ugras i grasmark/varig eng og beite

A = Stor bladrosett fra begynnende strekning av blomsterstengel.

B = Ikke aktuell.
Følgende preparater har best virkning mot Åkertistel.

Preparat Virkemåte A B Produktinfo Merknader
Duplosan Super Uten kløver Over 90% virkning

Dose: 400 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l

Ca. pris per daa: 53,-

Daa. per pakning: 25

Duplosan Max (tidl. MCPA 750) Uten kløver 75 - 89% virkning

Dose: 240 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l

Ca. pris per daa: 48,-

Daa. per pakning: 42

Duplosan Max (tidl. MCPA 750) + Duplosan Meko Uten kløver 75 - 89% virkning

Dose: 150 ml +150 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l + 10 l

Ca. pris per daa: 55,-

Daa. per pakning: 67

Duplosan Max (tidl. MCPA 750) + Banvel Uten kløver 75 - 89% virkning

Dose: 240 ml +100 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l +1 l

Ca. pris per daa: 96,-

Daa. per pakning: 40/10

Roundup Powermax + Roundup Flick + Glypper 75 - 89% virkning

Dose: 200 g/400 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 kg/20 l

Ca. pris per daa: 57,-/52,-

Daa. per pakning: 50/50

Brukes ved fornying og før ompløying, virker mot alle grasarter også kulturgras.
Harmony Plus SX (Tilsett klebemiddel) Uten kløver 50 - 74% virkning

Dose: 2,5 g

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 100 g

Ca. pris per daa: 9,-

Daa. per pakning: 40

Harmony 50 SX Med kløver 50 - 74% virkning

Dose: 3,75 g

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 100 g

Ca. pris per daa: 51,50

Daa. per pakning: 27

Duplosan Max (tidl. MCPA 750) + Tomahawk 200 Uten kløver 50 - 74% virkning

Dose: 200 ml +150 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l +5 l

Ca. pris per daa: 76,50

Daa. per pakning: 50/33

Gratil WG 75 Med kløver Under 50% virkning
Tomahawk 200 Uten kløver Under 50% virkning
Banvel Uten kløver