This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Dåarter | Plantekultur
Ingen treff

Dåarter

Virkningstabeller for bekjempelse av Dåarter.

Vårkorn uten gjenlegg

Vær oppmerksom på SU-resistens i enkelte ugrasarter. Det er spesielt stivdylle (ettårig dylle), vassarve og linbendel, men det er også funn av resistent balderbrå, dåarter, og nå også hønsegras og gjetertaske. I slike tilfeller må vi velge preparater med over 90% virkning mot den aktuelle ugrasarten.

Det kan også være aktuelt å blande 20 ml Banvel med Harmony Plus SX eller CDQ SX. Dette sikrer effekten mot jordrøyk, klengemaure, balderbrå, vindeslirekne, soleie, åkersennep, linbendel, vassarve og vikker.


Virkning A - Fra en til tre blad-stadiet.

Virkning B - Uaktuell i denne sammenheng, da senere behandling gir redusert effekt.

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Over 90 %

Merknader

Krever over 12°C og stabil døgntemperatur...

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Over 90 %

Merknader

Blanding med 3-5 g Alliance WG, 7,5-10 ml...

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Over 90 %

Merknader

Begrensning i etterfølgende kultur. Se...

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Over 90 %

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Over 90 %

Merknader

Begrensning i etterfølgende kultur. Se...

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Over 90 %

Merknader

Virkningen forutsetter bekjempelse på...

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Over 90 %

Merknader

Ikke godkjent i havre.

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Over 90 %

Merknader

Ikke godkjent i havre.

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Over 90 %

Merknader

Virkningen forutsetter bekjempelse på...

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Over 90 %

Merknader

Begrensning i etterfølgende kultur. Se...

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Over 90 %

Merknader

Begrensning i etterfølgende kultur. Se...

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Over 90 %

Merknader

Begrensning i etterfølgende kultur og bruk...

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Over 90 %

Merknader

Bare godkjent i hvete.

Preparat

Virkemåte

Virkning A

75–89 %

Merknader

Bør blandes med Tripali, Harmony Plus,...

Preparat

Virkemåte

Virkning A

75–89 %

Merknader

Bør blandes med Tripali, Harmony Plus,...

Preparat

Virkemåte

Virkning A

75–89 %

Merknader

Blanding med 3-5 g Alliance WG, 7,5-10 ml...

Preparat

Virkemåte

Virkning A

50–74 %

Merknader

Virkningen forutsetter bekjempelse på...

Preparat

Virkemåte

Virkning A

50–74 %

Merknader

Virkningen forutsetter bekjempelse på...

Frøugras og bredbladet rotugras i gjenlegg og fangvekster

Virkning A - Behandlingstidspunktet er 1-3 blad, før BBCH 31.

Virkning B - Ikke aktuell

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Over 90 %

Merknader

Krever over 12°C og stabil døgntemperatur...

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Over 90 %

Preparat

Virkemåte

Virkning A

75–89 %

Merknader

Kan også blandes med 80 ml Starane XL/Cleave.

Preparat

Virkemåte

Virkning A

75–89 %

Preparat

Virkemåte

Virkning A

75–89 %

Preparat

Virkemåte

Virkning A

75–89 %

Preparat

Virkemåte

Virkning A

75–89 %

Merknader

Hvit- og alsikekløver skades av Duplosan Max.

Preparat

Virkemåte

Virkning A

75–89 %

Potet

Virkning A - Fra frøbladstadiet til første varige blad.

Virkning B - Fra ugraset har 1-3 varige blad.

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Over 90 %

Virkning B

Over 90 %

Merknader

Virkningen er basert på 2 behandlinger (3 +...

Preparat

Virkemåte

Virkning B

Over 90 %

Merknader

Må ikke benyttes etter at 10 % av potetene...

Preparat

Virkemåte

Virkning A

75–89 %

Merknader

Virkningstabellen er utarbeidet etter 25...

Preparat

Virkemåte

Virkning A

50–74 %

Virkning B

50–74 %

Merknader

Må IKKE brukes etter at potetene er fremspirt.

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Under 50 %

Gulrot

Virkning A - Fra frøbladstadiet til første varige blad.

Virkning B - Fra ugraset har 1-3 varige blad.

Preparat

Virkemåte

Virkning A

75–89 %

Merknader

Virkningstabellen er utarbeidet etter...

Preparat

Virkemåte

Virkning A

50–74 %

Preparat

Virkemåte

Virkning A

50–74 %

Virkning B

50–74 %

Løk og purre

Virkning A - Fra frøbladstadiet til første varige blad.

Virkning B - Fra ugraset har 1-3 varige blad.

Preparat

Virkemåte

Virkning A

75–89 %

Preparat

Virkemåte

Virkning A

50–74 %

Virkning B

50–74 %

Merknader

Må ikke brukes i purre.

Preparat

Virkemåte

Virkning A

50–74 %

Merknader

Må ikke brukes i purre.

Preparat

Merknader

Har off-label i kepaløk og sjalottløk.

Preparat

Merknader

Har off-label i kepaløk.

Preparat

Merknader

Boxer har off-label i løk.

Kålvekster / Raps og rybs

Virkning A - Fra frøbladstadiet til første varige blad.

Virkning B - Fra ugraset har 1-3 varige blad.

Preparat

Virkemåte

Virkning A

75–89 %

Merknader

Ikke godkjent i raps og rybs.

Preparat

Virkemåte

Virkning A

75–89 %

Merknader

Centium er godkjent i kålrot, hodekål og...

Preparat

Virkemåte

Virkning A

50–74 %

Virkning B

50–74 %

Preparat

Merknader

Har off-label godkjenning i flere...

Erter og bønner

Virkning A - Fra frøbladstadiet til første varige blad.

Virkning B - Fra ugraset har 1-3 varige blad.

Preparat

Virkemåte

Virkning A

75–89 %

Merknader

Virkningstabellen er utarbeidet etter...

Preparat

Virkemåte

Virkning A

50–74 %

Merknader

Har off-label godkjenning mot frøugras i...

Preparat

Virkemåte

Virkning A

50–74 %

Virkning B

50–74 %

Merknader

Har off-label godkjenning mot frøugras i...

Preparat

Virkemåte

Virkning A

50–74 %

Virkning B

Under 50 %

Jordbær

Virkning A - Fra frøbladstadiet til første varige blad.

Virkning B - Fra ugraset har 1-3 varige blad.

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Over 90 %

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Over 90 %

Virkning B

75–89 %

Preparat

Virkemåte

Virkning A

75–89 %

Preparat

Virkemåte

Virkning A

75–89 %

Virkning B

50–74 %