This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Veronika-arter | Plantekultur
Plantevern

Veronika-arter

Virkningstabeller for bekjempelse av veronika-arter

Vårkorn uten gjenlegg

Vær oppmerksom på SU-resistens i enkelte ugrasarter. Det er spesielt stivdylle
(ettårig dylle), vassarve og linbendel, men det er også funn av resistent balderbrå,
dåarter, og nå også hønsegras og gjetertaske. I slike tilfeller må Ariane S eller Mustang Forte benyttes!


Det kan også være aktuelt å blande 20 ml Banvel med Harmony Plus SX eller CDQ SX. Dette sikrer effekten mot jordrøyk, klengemaure, balderbrå, vindeslirekne, soleie, åkersennep, linbendel, vassarve og vikker.

B = Uaktuell i denne sammenheng, da senere behandling gir redusert effekt.

Følgende preparater har best virkning mot Veronika-arter.

Preparat Virkemåte A B Produktinfo Merknader
Ally Class 50 WG Bladherbicid Over 90% virkning

Dose: 4 g

Behandl.tidsp.: BBCH 13-29

Pakningsstørrelse: 100 g

Ca. pris per daa: 25,-

Daa. per pakning: 25

Begrensning i etterfølgende kultur.
Se preparatomtale og etikett.
Er også et Jordherbicid.
Pixxaro EC + CDQ SX Bladherbicid Over 90% virkning

Dose: 25 ml + 2 g

Behandl.tidsp.: BBCH 23-32

Pakningsstørrelse: 5 l + 100 g

Ca. pris per daa: 27,-

Daa. per pakning: 200/50

Begrensning i etterfølgende kultur.
Se preparatomtale og etikett.
Ikke godkjent i havre.
Ariane S Bladherbicid 75 - 89% virkning

Dose: 250 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 13-32

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 37,50

Daa. per pakning: 20

Krever over 12°C og stabil døgntemp. for sikker virkning.
Begrensning i etterfølgende kultur.
Se preparatomtale og etikett.
DFF SC 500 Jordherbicid 75 - 89% virkning

Dose: 8 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 11-28

Pakningsstørrelse: 1 l

Ca. pris per daa: 16,-

Daa. per pakning: 125

Virkningen forutsetter bekjempelse på ugrasets frøbladstadiet. Bruk 50 ml Renol/Mero klebemiddel i blandinger med Hussar Plus OD.
Er også et bladherbicid.
Legacy 500 SC Jordherbicid 75 - 89% virkning

Dose: 8 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 11-28

Pakningsstørrelse: 1 l

Ca. pris per daa: 16,-

Daa. per pakning: 125

Virkningen forutsetter bekjempelse på ugrasets frøbladstadiet. Bruk 50 ml Renol/Mero klebemiddel i blandinger med Hussar Plus OD.
Er også et bladherbicid. Ikke godkjent i havre.
Tripali + DP – Klebemiddel Bladherbicid 75 - 89% virkning

Dose: 3,5 g + 50 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 20-39

Pakningsstørrelse: 250 g + 1 l

Ca. pris per daa: 18,50

Daa. per pakning: 71

Begrensning i etterfølgende kultur.
Se preparatomtale og etikett.
Er også et Jordherbicid.
CDQ SX + DP – Klebemiddel Bladherbicid 75 - 89% virkning

Dose: 2,2 g + 50 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 12-39

Pakningsstørrelse: 100 g + 5 l

Ca. pris per daa: 11,-

Daa. per pakning: 45

Begrensning i etterfølgende kultur.
Se preparatomtale og etikett.
Er også et Jordherbicid.
CDQ SX + Duplosan Meko + DP – Klebemiddel Bladherbicid 75 - 89% virkning

Dose: 2,2 g + 130 ml + 50 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 12-32

Pakningsstørrelse: 100 g + 10 l + 1 l

Ca. pris per daa: 33,-

Daa. per pakning: 45/77

Begrensning i etterfølgende kultur.
Se preparatomtale og etikett.
Er også et Jordherbicid.
Mustang Forte Bladherbicid 75 - 89% virkning

Dose: 75 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 13-32

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 25,-

Daa. per pakning: 66

Begrensning i etterfølgende kultur.
Se preparatomtale og etikett.
Broadway Star WG + PG26N Bladherbicid 75 - 89% virkning

Dose: 15 g + 50 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 23-32

Pakningsstørrelse: 1,06 kg + 5 l

Ca. pris per daa: 36,-

Daa. per pakning: 70

OBS! Bare godkjent i hvete.
Alliance WG + DP – Klebemiddel Bladherbicid 75 - 89% virkning

Dose: 5 g + 50 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 20-30

Pakningsstørrelse: 250 g + 1 l

Ca. pris per daa: 18,-

Daa. per pakning: 50

Virkningen forutsetter bekjempelse på ugrasets frøbladstadiet.
Bruk 50 ml Renol/Mero klebemiddel i blandinger med Hussar Plus OD.
Er også et Jordherbicid. Ikke godkjent i havre.
Pixxaro EC Bladherbicid 50 - 74% virkning

Dose: 35 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 23-45

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 25,-

Daa. per pakning: 142

Blanding med 3-5 g Alliance WG, 7,5-10 ml Saracen Delta eller 2-2,5 g CDQ SX gir bredere virkeområde og sikrer effekten mot enkelte ugrasarter som åkerstemor og linbendel m.fl.
Blanding med 80 ml Starane XL/Cleave eller 50 ml Tomahawk 200 eller 100 ml Duplosan Meko, sikrer effekten mot balderbrå og vassarve, også SU-resistente.
Ikke godkjent i havre.
Hussar Plus OD + Renol Bladherbicid 50 - 74% virkning

Dose: 15 ml + 50 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 13-29

Pakningsstørrelse: 1 l + 5 l

Ca. pris per daa: 42,-

Daa. per pakning: 66

Virkningen forutsetter bekjempelse på ugrasets frøbladstadiet.
Ikke godkjent i havre.
Starane XL Bladherbicid 50 - 74% virkning

Dose: 100 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 20-45

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 21,-

Daa. per pakning: 50

Starane XL bør blandes med Tripali, Harmony Plus, Alliance WG, Saracen Delta eller CDQ SX for bredere virkeområde og sikrer effekten mot flere ugrasarter. Tomahawk 200 kan også benyttes og gir god forebyggende resistensstrategi.
Duplosan Meko 100-130 ml kan også benyttes istedenfor for Starane XL.
Cleave Bladherbicid 50 - 74% virkning

Dose: 100 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 20-45

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 17,-

Daa. per pakning: 50

Cleave bør blandes med Tripali, Harmony Plus, Alliance WG, Saracen Delta eller CDQ SX for bredere virkeområde og sikrer effekten mot flere ugrasarter. Tomahawk 200 kan også benyttes og gir god forebyggende resistensstrategi.
Duplosan Meko 100-130 ml kan også benyttes istedenfor for Cleave.
Attribut Twin + Mero Bladherbicid 50 - 74% virkning

Dose: 6 g + 5 ml + 50 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 13-32

Pakningsstørrelse: 600 g + 500 ml + 5 l

Ca. pris per daa: 53,-

Daa. per pakning: 100

OBS! Bare godkjent i hvete.
Harmony Plus SX + Starane XL Bladherbicid 50 - 74% virkning

Dose: 1 g + 80 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 20-32

Pakningsstørrelse: 100 g + 5 l

Ca. pris per daa: 20,50

Daa. per pakning: 100/62

Saracen Delta Bladherbicid 50 - 74% virkning

Dose: 7,5 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 20-32

Pakningsstørrelse: 1 l

Ca. pris per daa: 19,-

Daa. per pakning: 133

Er også et Jordherbicid.
Ikke godkjent i havre.
Harmony Plus SX + DP – Klebemiddel Bladherbicid 50 - 74% virkning

Dose: 1,5 g + 50 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 12-39

Pakningsstørrelse: 100 g + 1 l

Ca. pris per daa: 6,-

Daa. per pakning: 66

Høstkorn om våren

A = Ikke aktuell, pga etablering om høsten .

Følgende preparater har best virkning mot Veronika-arter.

Preparat Virkemåte A B Produktinfo Merknader
Ally Class 50 WG Bladherbicid 75 - 89% virkning

Dose: 5 g

Behandl.tidsp.: BBCH 23-32

Pakningsstørrelse: 100 g

Ca. pris per daa: 31,-

Daa. per pakning: 20

Begrensninger i etterfølgende kultur. Se preparatomtale og etikett.
Ally Class er også Jordherbicid.
Mustang Forte Bladherbicid 75 - 89% virkning

Dose: 100 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 30-32

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 33,50

Daa. per pakning: 50

Begrensninger i etterfølgende kultur. Se preparatomtale og etikett.
Ariane S Bladherbicid 75 - 89% virkning

Dose: 300 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 23-32

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 45,-

Daa. per pakning: 46

Begrensninger i etterfølgende kultur. Se preparatomtale og etikett.
Temperatur ved sprøyting bør være over 12° C for Ariane.
Alliance WG + Starane XL + DP – Klebemiddel Bladherbicid 75 - 89% virkning

Dose: 5 g + 100 ml + 25 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 20-30

Pakningsstørrelse: 1 kg + 5 l + 5 l

Ca. pris per daa: 39,-

Daa. per pakning: 200/50

Begrensninger i etterfølgende kultur. Se preparatomtale og etikett.
Blanding med Starane XL/Cleave, Tomahawk eller Duplosan Meko forebygger resistensutvikling og sikrer virkningen mot vassarve og andre arter som har utviklet SU-toleranse. Alliance er også Jordherbicid.
Saracen Delta Bladherbicid 75 - 89% virkning

Dose: 10 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 30-32

Pakningsstørrelse: 1 l

Ca. pris per daa: 25,-

Daa. per pakning: 100

Saracen Delta er også Jordherbicid.
Hussar Plus OD + Mero Bladherbicid 75 - 89% virkning

Dose: 15 ml + 50 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 23-32

Pakningsstørrelse: 1 l + 5 l

Ca. pris per daa: 42,-

Daa. per pakning: 66

Hussar Plus OD kan blandes med Alliance WG, Harmony Plus SX, CDQ SX eller Starane XL/Cleave for bredere virkeområde og sikre effekten mot flere ugrasarter.
Starane XL Bladherbicid 75 - 89% virkning

Dose: 120 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 20-45

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 25,-

Daa. per pakning: 42

Starane XL bør blandes med Alliance WG, Harmony Plus SX, CDQ SX eller Hussar Plus OD for bredere virkeområde og sikrer effekten mot flere ugrasarter.
Cleave Bladherbicid 75 - 89% virkning

Dose: 120 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 20-45

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 21,-

Daa. per pakning: 42

Cleave bør blandes med Alliance WG, Harmony Plus SX, CDQ SX eller Hussar Plus OD for bredere virkeområde og sikrer effekten mot flere ugrasarter.
Tripali + DP – Klebemiddel Bladherbicid 75 - 89% virkning

Dose: 3,5 g + 50 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 23-39

Pakningsstørrelse: 250 g + 5 l

Ca. pris per daa: 18,50

Daa. per pakning: 70

Begrensninger i etterfølgende kultur. Se preparatomtale og etikett.
Tripali er også Jordherbicid.
CDQ SX + Duplosan Meko Bladherbicid 75 - 89% virkning

Dose: 2,5 g + 150 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 23-39

Pakningsstørrelse: 100 g + 10 l

Ca. pris per daa: 36,-

Daa. per pakning: 40/66

Begrensninger i etterfølgende kultur. Se preparatomtale og etikett.
CDQ er også Jordherbicid.
DFF SC 500 + Starane XL Bladherbicid 50 - 74% virkning

Dose: 5 ml + 100 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 20-28

Pakningsstørrelse: 1 l + 5 l

Ca. pris per daa: 31,-

Daa. per pakning: 200/50

Virkning ved minimum 5 ml. Blanding med Starane XL/Cleave, Tomahawk eller Duplosan Meko forebygger resistensutvikling og sikrer virkningen mot vassarve og andre arter som har utviklet SU-toleranse. DFF er også Jordherbicid. Alternativ til DFF er Legacy.
CDQ SX + DP – Klebemiddel Bladherbicid 50 - 74% virkning

Dose: 2,7 g + 50 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 23-39

Pakningsstørrelse: 100 g + 5 l

Ca. pris per daa: 13,-

Daa. per pakning: 37

Begrensninger i etterfølgende kultur. Se preparatomtale og etikett.
CDQ er også Jordherbicid.
Blanding med Starane XL/Cleave, Tomahawk eller Duplosan Meko forebygger resistensutvikling og sikrer virkningen mot vassarve og andre arter som har utviklet SU-toleranse.
Pixxaro EC Bladherbicid 50 - 74% virkning

Dose: 40 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 20-45

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 29,-

Daa. per pakning: 42

Blanding med 5 g Alliance WG, 7,5 g Saracen Delta eller 2,5-2,7 g CDQ SX gir bredere virkeområde og sikrer effekten mot enkelte ugrasarter som åkerstemor og linbendel m.fl. Blanding med 100 ml Starane XL/Cleave eller 120 ml Duplosan Meko sikrer effekten mot balderbrå og vassarve, også SU-resistente.
Pixxaro EC + CDQ SX Bladherbicid 50 - 74% virkning

Dose: 35 ml + 2,5 g

Behandl.tidsp.: BBCH 23-39

Pakningsstørrelse: 5 l + 100 g

Ca. pris per daa: 36,50

Daa. per pakning: 142/40

CDQ er også Jordherbicid.
Attribut Twin

Høstkorn om høsten

Følgende preparater har best virkning mot Veronika-arter.

Preparat Virkemåte A B Produktinfo Merknader
Boxer Over 90% virkning

Dose: 250 ml

Pakningsstørrelse: 10 l

Ca. pris per daa: 45,-

Daa. per pakning: 40

Atlantis OD + Boxer + Mero Over 90% virkning

Dose: 35 ml + 150 ml + 50 ml

Pakningsstørrelse: 5 l +10 l + 5 l

Ca. pris per daa: 51,-

Daa. per pakning: 142/66

Atlantis OD + Mero Under 50% virkning

Flereårig ugras i grasmark/varig eng og beite

A = Stor bladrosett fra begynnende strekning av blomsterstengel.

B = Ikke aktuell.
Følgende preparater har best virkning mot Veronika-arter.

Preparat Virkemåte A B Produktinfo Merknader
Duplosan Super Uten kløver Over 90% virkning

Dose: 400 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l

Ca. pris per daa: 53,-

Daa. per pakning: 25

Roundup Powermax + Roundup Flick + Glypper Over 90% virkning

Dose: 200 g/400 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 kg/20 l

Ca. pris per daa: 57,-/52,-

Daa. per pakning: 50/50

Duplosan Max (tidl. MCPA 750) + Duplosan Meko Uten kløver 50 - 74% virkning

Dose: 150 ml + 150 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l +10 l

Ca. pris per daa: 55,-

Daa. per pakning: 67

Duplosan Max (tidl. MCPA 750) Uten kløver
Harmony Plus SX Uten kløver
Tomahawk 200 Uten kløver
Duplosan Max (tidl. MCPA 750) + Tomahawk 200 Uten kløver
Banvel Uten kløver
Duplosan Max (tidl. MCPA 750) + Banvel Uten kløver
Gratil WG 75 Med kløver
Harmony 50 SX Med kløver

Potet

A = Fra frøbladstadiet til første varige blad.

B = Fra ugraset har 1-3 varige blad.
Følgende preparater har best virkning mot Veronika-arter.

Preparat Virkemåte A B Produktinfo Merknader
Centium 36 CS Jordherbicid 50 - 74% virkning

Dose: 12,5 ml

Behandl.tidsp.: 0-1 blad

Pakningsstørrelse: 1 l

Ca. pris per daa: 34,-

Daa. per pakning: 80

Boxer
Fenix
Titus + DP – Klebemiddel
Spotlight Plus

Gulrot

A = Fra frøbladstadiet til første varige blad.

B = Fra ugraset har 1-3 varige blad.
Følgende preparater har best virkning mot Veronika-arter.

Preparat Virkemåte A B Produktinfo Merknader
Centium 36 CS Jordherbicid 75 - 89% virkning

Dose: 12,5 ml

Behandl.tidsp.: 0-1 blad

Pakningsstørrelse: 1 l

Ca. pris per daa: 34,-

Daa. per pakning: 80

Virkningstabellen er utarbeidet etter dosering på 25 ml/daa. Godkjent dosering i Norge er 12,5 ml/daa. Effekten vil derfor kunne være avvikende fra tabellen.
Fenix Jordherbicid
Sencor SC 600 Dispensasjon 2022

Kålvekster / Raps og rybs

A = Fra frøbladstadiet til første varige blad.

B = Fra ugraset har 1-3 varige blad.
Følgende preparater har best virkning mot Veronika-arter.

Preparat Virkemåte A B Produktinfo Merknader
Centium 36 CS Jordherbicid 75 - 89% virkning Centium er godkjent i kålrot, hodekål og rosenkål, samt raps og rybs.
Matrigon 72 SG
Lentagran WP Lentagran er ikke godkjent i raps og rybs.

Erter og bønner

A = Fra frøbladstadiet til første varige blad.

B = Fra ugraset har 1-3 varige blad.
Følgende preparater har best virkning mot Veronikaarter.

Preparat Virkemåte A B Produktinfo Merknader
Centium 36 CS Jordherbicid 75 - 89% virkning Centium er godkjent i erter. Virkningstabellen er utarbeidet etter dosering på 25 ml/daa. Godkjent dosering i Norge er 12,5 ml/daa. Effekten vil derfor kunne være avvikende fra tabellen.
Fenix Fenix er ikke godkjent i bønner. Har off-label godkjenning mot frøugras i bønner og åkerbønne.
Basagran SG
Boxer Boxer har minor-use godkjenning mot tofrøbladete ugras og tunrapp i erter og bønner.