This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Stemorsblom | Plantekultur
Ingen treff

Stemorsblom

Virkningstabeller for bekjempelse av Stemorsblom.

Vårkorn uten gjenlegg


Vær oppmerksom på SU-resistens i enkelte ugrasarter. Det er spesielt stivdylle (ettårig dylle), vassarve og linbendel, men det er også funn av resistent balderbrå, dåarter, og nå også hønsegras og Gjetertaske. I slike tilfeller må Ariane S eller Mustang Forte benyttes!

Det kan også være aktuelt å blande 20 ml Banvel med Harmony Plus SX eller CDQ SX. Dette sikrer effekten mot jordrøyk, klengemaure, balderbrå, vindeslirekne, soleie, åkersennep, linbendel, vassarve og vikker.


Virkning A - Fra en til tre blad-stadiet.

Virkning B - Uaktuell i denne sammenheng, da senere behandling gir redusert effekt.

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Over 90 %

Merknader

Virkningen forutsetter bekjempelse på...

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Over 90 %

Merknader

Virkningen forutsetter bekjempelse på...

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Over 90 %

Merknader

Virkningen forutsetter bekjempelse på...

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Over 90 %

Merknader

Blanding med 3-5 g Alliance WG, 7,5-10 ml...

Preparat

Virkemåte

Virkning A

75–89 %

Merknader

Begrensning i etterfølgende kultur. Se...

Preparat

Virkemåte

Virkning A

75–89 %

Merknader

Ikke godkjent i havre.

Preparat

Virkemåte

Virkning A

75–89 %

Merknader

Begrensning i etterfølgende kultur og bruk...

Preparat

Virkemåte

Virkning A

75–89 %

Merknader

Begrensning i etterfølgende kultur. Se...

Preparat

Virkemåte

Virkning A

75–89 %

Merknader

Virkningen forutsetter bekjempelse på...

Preparat

Virkemåte

Virkning A

75–89 %

Merknader

Ikke godkjent i havre.

Preparat

Virkemåte

Virkning A

75–89 %

Merknader

Begrensning i etterfølgende kultur. Se...

Preparat

Virkemåte

Virkning A

75–89 %

Merknader

Begrensning i etterfølgende kultur. Se...

Preparat

Virkemåte

Virkning A

50–74 %

Merknader

Krever over 12°C og stabil døgntemperatur...

Preparat

Virkemåte

Virkning A

50–74 %

Preparat

Virkemåte

Virkning A

50–74 %

Preparat

Virkemåte

Virkning A

50–74 %

Merknader

Bare godkjent i hvete.

Preparat

Virkning A

Under 50 %

Preparat

Virkning A

Under 50 %

Preparat

Virkning A

Under 50 %

Høstkorn om våren

Virkning A - Ikke aktuell pga etablering om høsten.

Virkning B - Behandling når veksten er kommet godt i gang.

Preparat

Virkemåte

Virkning B

Over 90 %

Merknader

Virkning ved minimum 5 ml. Blanding med...

Preparat

Virkemåte

Virkning B

75–89 %

Preparat

Virkemåte

Virkning B

75–89 %

Preparat

Virkemåte

Virkning B

75–89 %

Merknader

Begrensninger i etterfølgende kultur. Se...

Preparat

Virkemåte

Virkning B

75–89 %

Preparat

Virkemåte

Virkning B

75–89 %

Merknader

Begrensning i etterfølgende kultur og bruk...

Preparat

Virkemåte

Virkning B

75–89 %

Merknader

Bare godkjent i hvete.

Preparat

Virkemåte

Virkning B

75–89 %

Merknader

Begrensninger i etterfølgende kultur. Se...

Preparat

Virkemåte

Virkning B

75–89 %

Merknader

Begrensninger i etterfølgende kultur. Se...

Preparat

Virkemåte

Virkning B

75–89 %

Merknader

Begrensninger i etterfølgende kultur. Se...

Preparat

Virkemåte

Virkning B

75–89 %

Merknader

Ved 20 ml Hussar OD pr. daa. øker...

Preparat

Virkemåte

Virkning B

75–89 %

Merknader

Blanding med 7,5 g Saracen Delta eller...

Preparat

Virkemåte

Virkning B

50–74 %

Merknader

Krever over 12°C og stabil døgntemperatur...

Preparat

Virkemåte

Virkning B

Under 50 %

Preparat

Virkemåte

Virkning B

Under 50 %

Preparat

Virkemåte

Virkning B

Under 50 %

Høstkorn om høsten

Preparat

Virkemåte

Virkning B

75–89 %

Preparat

Virkemåte

Virkning B

50–74 %

Merknader

Blanding med Atlantis og Boxer gir et...

Preparat

Virkemåte

Merknader

Ukjent effekt.

Frøugras og bredbladet rotugras i gjenlegg og fangvekster

Virkning A - Behandlingstidspunktet er 1-3 blad, før BBCH 31.

Virkning B - Ikke aktuell.

Preparat

Virkemåte

Virkning A

50–74 %

Preparat

Virkemåte

Virkning A

50–74 %

Merknader

Krever over 12°C og stabil døgntemperatur...

Preparat

Virkemåte

Virkning A

50–74 %

Preparat

Virkemåte

Virkning A

50–74 %

Preparat

Virkemåte

Virkning A

50–74 %

Virkemåte

Virkning A

Under 50 %

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Under 50 %

Virkemåte

Virkning A

Under 50 %

Potet

Virkning A - Fra frøbladstadiet til første varige blad.

Virkning B - Fra ugraset har 1-3 varige blad.

Preparat

Virkemåte

Virkning A

75–89 %

Virkning B

50–74 %

Merknader

Må IKKE brukes etter at potetene er fremspirt.

Preparat

Virkemåte

Virkning A

75–89 %

Virkning B

50–74 %

Merknader

Må IKKE brukes etter at potetene er fremspirt.

Preparat

Virkemåte

Virkning A

75–89 %

Virkning B

50–74 %

Preparat

Virkemåte

Virkning B

75–89 %

Preparat

Virkemåte

Virkning A

50–74 %

Preparat

Virkemåte

Virkning A

50–74 %

Merknader

Virkningstabellen er utarbeidet etter 25...

Gulrot

Virkning A - Fra frøbladstadiet til første varige blad.

Virkning B - Fra ugraset har 1-3 varige blad.

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Over 90 %

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Over 90 %

Virkning B

75–89 %

Preparat

Virkemåte

Virkning A

50–74 %

Merknader

Virkningstabellen er utarbeidet etter...

Løk og purre

Virkning A - Fra frøbladstadiet til første varige blad.

Virkning B - Fra ugraset har 1-3 varige blad.

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Over 90 %

Virkning B

75–89 %

Merknader

Må ikke brukes i purre.

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Over 90 %

Merknader

Må ikke brukes i purre.

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Under 50 %

Preparat

Merknader

Har off-label i kepaløk og sjalottløk.

Preparat

Merknader

Har off-label i kepaløk.

Preparat

Merknader

Har off-label i løk.

Kålvekster / Raps og rybs

Virkning A - Fra frøbladstadiet til første varige blad.

Virkning B - Fra ugraset har 1-3 varige blad.

Preparat

Virkemåte

Virkning A

50–74 %

Merknader

Centium er godkjent i kålrot, hodekål og...

Preparat

Virkemåte

Virkning A

50–74 %

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Under 50 %

Virkning B

Under 50 %

Merknader

Ikke godkjent i raps og rybs.

Preparat

Merknader

Har off-label godkjenning i flere...

Erter og bønner

Virkning A - Fra frøbladstadiet til første varige blad.

Virkning B - Fra ugraset har 1-3 varige blad.

Preparat

Virkemåte

Virkning A

75–89 %

Merknader

Har off-label godkjenning mot frøugras i...

Preparat

Virkemåte

Virkning A

75–89 %

Virkning B

50–74 %

Merknader

Har off-label godkjenning mot frøugras i...

Preparat

Virkemåte

Virkning A

50–74 %

Merknader

Virkningstabellen er utarbeidet etter...

Preparat

Virkemåte

Virkning A

50–74 %

Virkning B

Under 50 %

Jordbær

Virkning A - Fra frøbladstadiet til første varige blad.

Virkning B - Fra ugraset har 1-3 varige blad.

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Over 90 %

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Over 90 %

Virkning B

75–89 %

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Over 90 %

Virkning B

50–74 %

Preparat

Virkemåte

Virkning A

75–89 %