This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Tunrapp | Plantekultur
Plantevern

Tunrapp

Virkningstabeller for bekjempelse av tunrapp

Vårkorn uten gjenlegg

For å sikre effekten mot andre ugrasarter kan Hussar, Attribut og Broadway blandes med Duplosan Meko, Starane XL eller Tomahawk 200.

B = Uaktuell i denne sammenheng, da senere behandling gir redusert effekt.

Følgende preparater har best virkning mot Tunrapp.

Preparat Virkemåte A B Produktinfo Merknader
Hussar Plus OD + Renol Bladherbicid 75 - 89% virkning

Dose: 15 ml + 50 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 13-29

Pakningsstørrelse: 1 l + 5 l

Ca. pris per daa: 42,-

Daa. per pakning: 66

Virkningen forutsetter bekjempelse på ugrasets frøbladstadiet.
Ikke godkjent i havre.
Attribut Twin + Mero Bladherbicid 75 - 89% virkning

Dose: 6 g + 5 ml + 50 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 13-32

Pakningsstørrelse: 600 g + 500 ml + 5 l

Ca. pris per daa: 53,-

Daa. per pakning: 100

OBS! Bare godkjent i hvete.
Broadway Star WG + PG26N Bladherbicid 75 - 89% virkning

Dose: 15 g + 50 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 23-32

Pakningsstørrelse: 1,06 kg + 5 l

Ca. pris per daa: 36,-

Daa. per pakning: 70

OBS! Bare godkjent i hvete.
Ariane S Under 50% virkning
Pixxaro EC Under 50% virkning
Pixxaro EC + CDQ SX + DP – Klebemiddel Under 50% virkning
Harmony Plus SX + Starane XL Under 50% virkning
Harmony Plus SX + DP – Klebemiddel Under 50% virkning
DFF SC 500 Under 50% virkning
Legacy 500 SC Under 50% virkning
Tripali + DP – Klebemiddel Under 50% virkning
Alliance WG + DP – Klebemiddel Under 50% virkning
Saracen Delta Under 50% virkning
Ally Class 50 WG Under 50% virkning
Starane XL Under 50% virkning
Cleave Under 50% virkning
CDQ SX + DP – Klebemiddel Under 50% virkning
CDQ SX + Duplosan Meko + DP – Klebemiddel Under 50% virkning
Mustang Forte Under 50% virkning

Høstkorn om våren

A = Ikke aktuell, pga etablering om høsten .

Følgende preparater har best virkning mot Tunrapp.

Preparat Virkemåte A B Produktinfo Merknader
Atlantis OD + Mero Bladherbicid 75 - 89% virkning

Dose: 90 ml + 50 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 23-28

Pakningsstørrelse: 5 l + 5 l

Ca. pris per daa: 56,-

Daa. per pakning: 56

Attribut Twin + Mero Bladherbicid 75 - 89% virkning

Dose: 6 g + 5 ml + 50 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 20-32

Pakningsstørrelse: 600 g + 500 ml + 5 l

Ca. pris per daa: 53,-

Daa. per pakning: 100

Attribut Twin er godkjent bare i hvete.
Attribut Twin er også Jordherbicid.
Hussar Plus OD + Mero Bladherbicid 75 - 89% virkning

Dose: 15 ml + 50 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 23-32

Pakningsstørrelse: 1 l + 5 l

Ca. pris per daa: 42,-

Daa. per pakning: 66

Hussar Plus OD kan blandes med Alliance WG, Harmony Plus SX, CDQ SX eller Starane XL/Cleave for bredere virkeområde og sikre effekten mot flere ugrasarter.
Liten virkning på tunrapp og markrapp etter 2 bladstadiet. Ved 20ml Hussar OD pr. daa. øker virkningen til 75-89%, frem til 2 bladet.
Mustang Forte Bladherbicid Under 50% virkning
Ariane S Under 50% virkning
DFF SC 500 + Starane XL (DFF SC 500/LEGACY) Under 50% virkning
Alliance WG + Starane XL Under 50% virkning
Saracen Delta Under 50% virkning
Ally Class 50 WG Under 50% virkning
Starane XL Under 50% virkning
Tripali + DP – Klebemiddel Under 50% virkning
CDQ SX + DP – Klebemiddel Under 50% virkning
CDQ SX + Duplosan Meko Under 50% virkning
Pixxaro EC Under 50% virkning
Pixxaro EC + CDQ SX Under 50% virkning

Høstkorn om høsten

Følgende preparater har best virkning mot Tunrapp.

Preparat Virkemåte A B Produktinfo Merknader
Atlantis OD + Mero Over 90% virkning

Dose: 75 ml + 50 ml

Pakningsstørrelse: 5 l + 5 l

Ca. pris per daa: 47,-

Daa. per pakning: 66

Boxer Over 90% virkning

Dose: 250 ml

Pakningsstørrelse: 10 l

Ca. pris per daa: 45,-

Daa. per pakning: 40

Atlantis OD + Boxer + Mero Over 90% virkning

Dose: 35 ml + 150 ml + 50 ml

Pakningsstørrelse: 5 l +10 l + 5 l

Ca. pris per daa: 51,-

Daa. per pakning: 142/66

Frøugras og bredbladet rotugras i gjenlegg og fangvekster

A = Behandlingstidspunktet er 1 - 3 blad, før BBCH 31.

B = Ikke aktuell

Følgende preparater har best virkning mot Tunrapp.

Preparat Virkemåte A B Produktinfo Merknader
Starane XL Uten kløver Under 50% virkning
Ariane S Uten kløver Under 50% virkning
Cleave Uten kløver Under 50% virkning
Harmony Plus SX + Starane XL Uten kløver Under 50% virkning
Harmony Plus SX + Tomahawk 200 Uten kløver Under 50% virkning
Harmony Plus SX + Duplosan Max (tidl. MCPA 750) Uten kløver Under 50% virkning
Basagran SG + Duplosan Max (tidl. MCPA 750) Med kløver Under 50% virkning
Duplosan Max (tidl. MCPA 750) Med kløver Under 50% virkning
Gratil WG 75 + Duplosan Max (tidl. MCPA 750) Med kløver Under 50% virkning

Potet

A = Fra frøbladstadiet til første varige blad.

B = Fra ugraset har 1-3 varige blad.
Følgende preparater har best virkning mot Tunrapp.


Preparat Virkemåte A B Produktinfo Merknader
Boxer Jordherbicid Over 90% virkning

Dose: 400 ml

Behandl.tidsp.: 0-1 blad

Pakningsstørrelse: 10 l

Ca. pris per daa: 72,-

Daa. per pakning: 25

Titus + DP – Klebemiddel Bladherbicid Over 90% virkning 75 - 89% virkning

Dose: 5 g + 100 ml

Behandl.tidsp.: 1-3 blad

Pakningsstørrelse: 100 g + 1 l

Ca. pris per daa: 49,-

Daa. per pakning: 25

Virkningen er basert på 2 behandlinger (3 + 2 g).
Select + Renol Bladherbicid Over 90% virkning

Dose: 50+50 ml

Behandl.tidsp.: 1-3 blad

Pakningsstørrelse: 3+3 l

Ca. pris per daa: 47,-

Daa. per pakning: 60

Virkningstabellen er utarbeidet etter 25 ml/daa. Godkjent dosering i Norge er 12,5 ml. Effekten vil derfor kunne være avvikende fra tabellen.
Fenix Bladherbicid 75 - 89% virkning 50 - 74% virkning

Dose: 175 ml

Behandl.tidsp.: 1-3 blad

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 65,-

Daa. per pakning: 28

Fenix og Centium må IKKE brukes etter at potetene er fremspirt.
Fenix Jordherbicid 50 - 74% virkning

Dose: 175 ml

Behandl.tidsp.: 0-1 blad

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 65,-

Daa. per pakning: 28

Centium 36 CS Jordherbicid 50 - 74% virkning

Dose: 12,5 ml

Behandl.tidsp.: 0-1 blad

Pakningsstørrelse: 1 l

Ca. pris per daa: 34,-

Daa. per pakning: 80

Virkningstabellen er utarbeidet etter 25 ml/daa. Godkjent dosering i Norge er 12,5 ml.
Effekten vil derfor kunne være avvikende fra tabellen.
Fenix og Centium må IKKE brukes etter at potetene er fremspirt.
Spotlight Plus Bladherbicid 50 - 74% virkning

Dose: 33 ml

Behandl.tidsp.: 0-1 blad

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 27,-

Daa. per pakning: 151

Må ikke benyttes etter at 10 % av potetene har spirt

Gulrot

A = Fra frøbladstadiet til første varige blad.

B = Fra ugraset har 1-3 varige blad.
Følgende preparater har best virkning mot Tunrapp.

Preparat Virkemåte A B Produktinfo Merknader
Sencor SC 600 Dispensasjon 2022 Bladherbicid og Jordherbicid Over 90% virkning 75 - 89% virkning

Dose: 17,5 ml

Behandl.tidsp.: 0-1 blad

Pakningsstørrelse: 1 l

Daa. per pakning: 57

Grunnet lave doser i gulrot kan virkningen være noe svakere enn tabellen viser. Virkningen forutsetter sprøyting på ugrasets frøbladstadie. Virkningen avtar etter 1. varige blad.
Select + Renol Bladherbicid Over 90% virkning Over 90% virkning

Dose: 50+50 ml

Behandl.tidsp.: 1-3 blad

Pakningsstørrelse: 3+3 l

Ca. pris per daa: 47,-

Daa. per pakning: 60

Select + Renol har god virkning mot tunrapp, spillkorn, floghavre, og enkelte andre grasarter. Sidevirkning mot kveke. Se tabell mot grasarter.
Fenix Jordherbicid 75 - 89% virkning

Dose: 100 ml

Behandl.tidsp.: 0-1 blad

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 37,-

Daa. per pakning: 50

Fenix Bladherbicid 75 - 89% virkning 50 - 74% virkning

Dose: 100 ml

Behandl.tidsp.: 1-3 blad

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 37,-

Daa. per pakning: 50

Centium 36 CS Jordherbicid 50 - 74% virkning

Dose: 12,5 ml

Behandl.tidsp.: 0-1 blad

Pakningsstørrelse: 1 l

Ca. pris per daa: 34,-

Daa. per pakning: 80

Virkningstabellen er utarbeidet etter dosering på 25 ml/daa. Godkjent dosering i Norge er 12,5 ml/daa. Effekten vil derfor kunne være avvikende fra tabellen.

Løk og purre

A = Fra frøbladstadiet til første varige blad.

B = Fra ugraset har 1-3 varige blad.
Følgende preparater har best virkning mot Tunrapp

Preparat Virkemåte A B Produktinfo Merknader
Fenix Bladherbicid 75 - 89% virkning 50 - 74% virkning Fenix må ikke brukes i purre.
Lentagran WP Bladherbicid Under 50% virkning
Basagran SG Basagran SG har off-label i kepaløk og sjalottløk.
Matrigon 72 SG Matrigon har off-label i kepaløk.
Boxer Boxer har off-label i løk.
Select + Renol Bladherbicid Over 90% virkning Gjelder bare i kepaløk.
Minor use i purre.
Har også virkning mot spillkorn, floghavre, og enkelte andre grasarter.

Kålvekster / Raps og rybs

A = Fra frøbladstadiet til første varige blad.

B = Fra ugraset har 1-3 varige blad.
Følgende preparater har best virkning mot Tunrapp.

Preparat Virkemåte A B Produktinfo Merknader
Centium 36 CS Jordherbicid 50 - 74% virkning Centium er godkjent i kålrot, hodekål og rosenkål, samt raps og rybs.
Matrigon 72 SG Bladherbicid Under 50% virkning Under 50% virkning
Lentagran WP Bladherbicid Under 50% virkning Under 50% virkning Lentagran er ikke godkjent i raps og rybs.
Boxer Boxer har off-label godkjenning i flere kålvekster.
Select + Renol Ikke godkjent i kålvekster, men har Minor use i kålrot og nepe.
Select + Renol har god virkning mot tunrapp, spillkorn, floghavre, og enkelte andre grasarter. Sidevirkning mot kveke.

Erter og bønner

A = Fra frøbladstadiet til første varige blad.

B = Fra ugraset har 1-3 varige blad.
Følgende preparater har best virkning mot Tunrapp.

Preparat Virkemåte A B Produktinfo Merknader
Fenix Jordherbicid 75 - 89% virkning Fenix er ikke godkjent i bønner. Har off-label godkjenning mot frøugras i bønner og åkerbønne.
Centium 36 CS Jordherbicid 75 - 89% virkning Centium er godkjent i erter. Virkningstabellen er utarbeidet etter dosering på 25 ml/daa. Godkjent dosering i Norge er 12,5 ml/daa. Effekten vil derfor kunne være avvikende fra tabellen.
Fenix Bladherbicid 75 - 89% virkning 50 - 74% virkning Fenix er ikke godkjent i bønner. Har off-label godkjenning mot frøugras i bønner og åkerbønne.
Basagran SG Bladherbicid Under 50% virkning Under 50% virkning
Select + Renol Select + Renol har god virkning mot tunrapp, spillkorn, floghavre, og enkelte andre grasarter. Sidevirkning mot kveke.
Boxer Boxer har minor-use godkjenning mot tofrøbladete ugras og tunrapp i erter og bønner.

Jordbær

A = Fra frøbladstadiet til første varige blad.

B = Fra ugraset har 1-3 varige blad.
Følgende preparater har best virkning mot Tunrapp.

Preparat Virkemåte A B Produktinfo Merknader
Goltix Jordherbicid Over 90% virkning
Goltix Bladherbicid Over 90% virkning Over 90% virkning
Gallery Jordherbicid Under 50% virkning
Betanal SC Bladherbicid Under 50% virkning Under 50% virkning
Select + Renol Select + Renol har god virkning mot tunrapp, spillkorn, floghavre og enkelte andre grasarter. Sidevirkning mot kveke.