Såvarer

Lite utsatte områder i Midt- og Sør-Norge

Strand nr. 12

 • 70 % Timotei Grindstad
 • 20 % Engsvingel Fure
 • 10 % Engrapp Oxford

Såmengde: 2,0-3,0 kg/daa 

Surfôr, beite og høy. En god blanding uten kløver. Består av yterike sorter og passer godt til høy og høyensilage. Innslag av engrapp fyller ut engbunnen og gjør blandingen også egnet til beiting.

Strand nr. 13

 • 50 % Timotei Grindstad
 • 20 % Engsvingel Fure
 • 15 % Engrapp Knut/Oxford
 • 10 % Rødkløver Lea
 • 5 % Hvitkløver Litago/Hebe

Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa

Surfôr og beite (evt. høy). En vinterherdig og allsidig blanding med kløver og yterike sørlige sorter. Passer godt og brukes mye i hele Sør-Norge. Inneholder både engrapp og hvit- og rødkløver, noe som gjør den godt egnet til produksjon av både surfôr og høy og kombinasjoner slått/ beite.

Strand nr. 14

 • 65 % Timotei Grindstad
 • 25 % Engsvingel Fure
 • 10 % Rødkløver Lea

Såmengde: 2,0-3,0 kg/daa

Surfôr (evt. høy). En yterik blanding med kløver. Blant våre mest populære frøblandinger for hele Sør-Norge. Kombinasjonen timotei, engsvingel og rødkløver gir ved riktig slåttetid et svært godt surfôr.

Strand nr. 15

 • 60 % Timotei Grindstad
 • 20 % Engsvingel Fure
 • 10 % Fl.årig raigras Figgjo
 • 10 % Rødkløver Lea

Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa

Surfôr (evt. beite). En blanding med bl.a. en mindre andel kløver og flerårig norsk raigras. Tilpasset de klimatisk bedre strøk i Sør-Norge og langs kysten. Andelen raigras gir god gjenvekstevne, hever kvaliteten og bedrer smakligheten på fôret uten at det dominerer.

Strand nr. 16 Endret!

 • 25 % Timotei Grindstad
 • 15 % Engsvingel Fure
 • 15 % Engrapp Knut/Oxford
 • 25 % Fl.årig raigras Figgjo
 • 10 % Fl.årig raigras Picaro
 • 10 % Hvitkløver Litago/Hebe

Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa

Beite (evt. surfôr). En blanding mye lik frøblanding nr. 15, men i tillegg med hvitkløver, engrapp og økt andel flerårig raigras, bl.a. en beitetype Picaro og norsk Figgjo. Dette gjør den godt egnet til beite av god kvalitet. Passer best i de klimatisk beste strøk i Sør-Norge og langs kysten.

Strand nr. 17 m/kun timotei

 • 50 % Timotei Grindstad
 • 50 % Timotei Lidar

Såmengde: 2,0-3,0 kg/daa

Høy. En ren timoteiblanding med utvalgte sorter som sikrer både avling og kvalitet. Utmerket til høy for hest. Går godt i det meste av landet.

Strand nr. 18

 • 80 % Timotei Grindstad
 • 20 % Engsvingel Fure

Såmengde: 2,5-3,0 kg/daa

Surfôr og høy. En enkel blanding uten kløver. Passer godt i hele Sør-Norge.

Strand nr. 19

 • 25 % Fl.årig raigras Trygve
 • 45 % Fl.årig raigras Figgjo
 • 5 % Fl.årig raigras Picaro
 • 10 % Hybridraigras Storm
 • 5 % Ww. raigras Bartigra
 • 10 % Hvitkløver Litago/Hebe

Såmengde: 3,0-4,0 kg/daa

Surfôr og beite. En raigrasbasert blanding med hvitkløver. Best egnet til kortvarig eng i lavereliggende kystnære områder i Sør-Norge. Spesielt for intensiv drift og hyppige slåtter/avbeitinger. Passer godt til reparasjon, vedlikeholdsåing og våtsåing. Brukes en del i Rogaland.

Print Friendly, PDF & Email