Såvarer

Spesialblandinger

Strand nr. 20

 • 40 % Fl.årig raigras Trygve
 • 20 % Hundegras Laban
 • 20 % Hvitkløver Litago/Hebe

Såmengde: 3,0-4,0 kg/daa

Surfôr. En tidlig og intensiv spesialblanding med norske sorter av hundegras og flerårig raigras, samt hvitkløver. Passer best i de klimatisk bedre strøka i Sør-Norge. Blandingen har rask vekstrytme og samt stor gjenvekstevne.

Strand nr. 21

 • 50 % Bladfaks Leif
 • 25 % Timotei Lidar
 • 25 % Timotei Grindstad

Såmengde: 3,5-5,0 kg/daa

Surfôr. En varig og svært tørkesterk spesialblanding med bladfaks tilpasset Gudbrandsdalen. Timotei er med i blandingen da bladfaks etablerer seg seint og gir tett bestand først etter 12 år. Må høstes tidlig for å opprettholde kvalitet.

Strand nr. 22 Endret!

 • 40 % Timotei Grindstad
 • 20 % Strandsvingel Swaj
 • 15 % Strandsvingel Barolex
 • 10 % Fl.årig raigras Figgjo
 • 8 % Rødkløver Lea
 • 7 % Hvitkløver Litago/Hebe

Såmengde: 3,0-3,5 kg/daa 

Surfôr. Nå også med hvitkløver. En spesialblanding som kombinerer kvalitet og høy avling. Best tilpasset de lavereliggende områder i Sør- og Midt-Norge. Inneholder bl.a. en stor andel strandsvingel som er et høytytende gras med stor toleranse for både tørke og oversvømmelser. Blandingen bør høstes tidlig for å opprettholde kvaliteten og tre slåtter går greit. En ideell blanding for kjøttfe besetninger.

Strand nr. 23

 • 10 % Fl.årig raigras Picaro
 • 15 % Fl.årig raigras Calibra
 • 15 % Fl.årig raigras Kentaur
 • 40 % Fl.årig raigras Figgjo
 • 20 % Hybridraigras Storm

Surfôr og beite. En spesialblanding dominerende av de mest vintersterke raigrassorter i markedet, også en stor andel norsk raigras. Godt egnet til våtsåing, reparasjon, fornying og forlengelse av eksisterende eng og beite ellers til en kortvarig eng. Tilpasset områder med intensiv drift i lavereliggende kyststrøk. Brukes mye på Sør-Vestlandet. Kan være et alternativ til Strand nr. 19.

Strand nr. 24

Utgått.

Strand nr. 25

 • 65 % Timotei Grindstad
 • 25 % Engsvingel Fure
 • 10 % Fl.årig raigras Figgjo

Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa

Surfôr. En spesialblanding, som ligner Strand nr. 15, men er uten kløver. Brukes mye på Sør-Vestlandet, men går ellers godt i de klimatisk bedre strøk i Sør-Norge og langs kysten. Gir store avlinger.

Strand nr. 26

 • 13 % Timotei Lidar
 • 15 % Timotei Grindstad
 • 8 % Hundegras Frisk
 • 25 % Strandsvingeltype Hykor
 • 15 % Engrapp Knut
 • 13 % Rødsvingel Leik
 • 5 % Engkvein Leikvin
 • 3 % Tiriltunge Bull
 • 3 % Urter ”Sikori, Pimpernell, Karve”

Såmengde: 3,0-4,0 kg/daa

Strand Horse Mix – beite og høy til hest. En vinterherdig blanding som skal gi fôr med mer fiber og lavere fruktaninnhold enn blandinger bestående av mer sukkerholdige grasarter (f.eks. raigras). Det er vesentlig brukt norske sorter, og valg av arter er gjort i forhold til tilsvarende utenlandske frøblandinger for hest.

Blandingen passer bra til beite. Engrapp og strandsvingel bidrar til god slitestyrke. Strandsvingel, hundegras og timotei gir struktur til fôret. Blandingen inneholder også urter for å øke smakligheten.

Print Friendly, PDF & Email