This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Karate 5 CS | Plantekultur
Ingen treff

Karate 5 CS

50 g lambdacyhalotrin pr. l
Advarsel

Avgiftskl. 3

Sikkerhetsdatablad

Karate 5 CS er tillatt brukt mot skadedyr i korn, eng og beite med og uten engbelgvekster, gras- og kløverfrøeng, raps og rybs, potet, sukkermais, fôrmais, sukkerert, ert til konserves, ert til modning, bønne til konsum, åkerbønne til modning, grønnfôr, blomkål, brokkoli, rosenkål, hodekål, kålrot, rødbete, fôrbete, nepe, gulrot, rotpersille, knollselleri, pastinakk, pepperrot, reddik, kepaløk, sjalottløk, hvitløk, vårløk, purre, salat, spinat, asparges, stangselleri og agurk på friland. Jordbær, bringebær, bjørnebær, rips, solbær og stikkelsbær på friland. Prydplanter i veksthus, planteskoler og grøntanlegg, juletrær og pyntegrønt, småplanter av gran og furu i skogplanteskoler og tømmer på velteplasser. Preparatet må ikke brukes over blomstrende vegetasjon.

Karate 5 CS er et pyretroid med kontakt-, mage- og frastøtende virkning mot de fleste insekter. Preparatet gir hurtig synlig virkning på insekter som er i direkte kontakt med sprøytevæsken eller behandlede plantedeler gjennom inaktivering og senere død. Virkningstiden kan påregnes fra 1 til 3 uker alt etter kultur, vekstforhold, veksthastighet, dosering og insektenes følsomhet, samt i hvilke omfang det skjer innflygning av nye skadedyr.

Virker mot de fleste insekter med sugende og bitende munndeler, f.eks. bladlus, sikade, tege, trips, gallmygg, fluer, bladveps, jordfly, kålfly, nattfly, viklere, målere, møll, pyralider og andre sommerfugllarver, glansbiller, jordlopper og andre bladbiller, veksthussnutebille og andre snutebiller. Både larver og fullt utviklede insekter bekjempes. Karate 5 CS har også virkning mot midd, særlig spinnmidd.

Preparatet er svært skadelig for de fleste rovmidd og nytteinsekter, men er vanligvis skånsom mot nyttedyr i vekstmediet (rovmidden Hypoaspis Spp. og nyttenematoder) Preparatet har ikke gitt skader på prydplanter som hittil er prøvd, men er ikke prøvd i alle mulige arter og sorter og heller ikke under alle mulige forhold. Det anbefales derfor å prøvebehandle noen planter før en omfattende behandling utføres, dersom en mangler erfaring med arten og sorten. Da Karate 5 CS tilhører den kjemiske gruppen pyretroider, skal man følge anbefalinger i forhold til å motvirke utvikling av resistens meget nøye. Resistens mot pyretroider er kjent i flere arter i Norge.

Blandbarhet: Kan tankblandes med de fleste ugras-, sopp- og vekstregulerende midler samt mikronæringsstoffer av god kvalitet. Se blandetabeller.

Avdriftsreduksjon - plantevernmidler
Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann.no)

Godkjenninger

Mot jordbærvikler i plasttunnel.
Mot insekter i fennikel, babyleaf og andre bladgrønnsaker.
Mot jordfly, midd, trips i gresskar.
Kilde: Mattilsynet

Mot bitende og sugende insekter i karve.
Kilde: Mattilsynet

Detaljert info

Pakningsstørrelse

12 x 1 l

Behandlingsfrist

Havre:
6 uker
Bygg, raps og ryps:
5 uker
Høst- og vårhvete, rug og rughvete:
4 uker
Sukkerert, salat, spinat, stangselleri, pepperrot og bjørnebær:
7 dager
Frilandsagurk:
3 dager
Sjalottløk og hvitløk:
21 dager
Jordbær og bringebær:
Før blomstring
Andre vekster:
14 dager

Dose

7,5-15 ml pr. daa i jord- og hagebruksvekster

Filter

A1/P2

NAD

15 ml/daa

Lagring

Frostfritt

Avstand vann

30 m
Se etikett

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Høy
Etikett

Tabeller Karate 5 CS opptrer i

Sjekkliste for bruk av klebemiddel Plantevernmidlenes krav til regnfasthet og temperatur