Plantevern

Sjekkliste for bruk av klebemiddel

Enkelte ganger, spesielt ved tankblandinger, kan det være vanskelig å vite om det skal brukes klebemidler eller ikke. Utprøving er gjort med konvensjonelt sprøyteutstyr med 15-20 l vann/daa. og er veiledende anbefalinger. I enkelte ugunstige vekstforhold kan sprøyteskade oppstå. Ved tankblandinger kan det også forekomme antagonisme som gjør at virkningen av hovedpreparatet blir redusert. Alle kombinasjonsmuligheter er ikke utprøvd og de fleste blandingene er gjort etter erfaringer, ikke fra vitenskapelige forsøk. Dersom denne oversikten fraviker fra informasjon på etikett, skal etiketten følges.

PreparatBlandingspartnerKlebemiddelDoseringKommentar
Alliance WGNei/Ja DP kleb50 ml/100 lBekjem. av Gullkrage
Alliance WG+ Duplosan MekoJa/DP kleb.25 ml/100 l
Alliance WG+ Pixxaro ECJa/DP kleb.50 ml/100 l
Alliance WG+ Tomahawk 200Ja/DP kleb.25 ml/100 l
Alliance WG+ MCPAJa/DP kleb.25 ml/100 l
Alliance WG+ Starane XL/CleaveJa/DP kleb.25 ml/100 l
Alliance WG+ Stabilan 750/CCC 750Ja/DP kleb.50 ml/100 l
Alliance WG+ SoppmiddelNei
Alliance WG+ SkadedyrsmiddelJa/DP kleb.50 ml/100 l
Alliance WG+ BladgjødslingsmiddelNei
Ally ClassNei
AtlantisJa Renol/Mero50 ml
Atlantis+ BoxerJa Renol/Mero50 ml
Atlantis+ Hussar OD/Hussar PlusJa Renol/Mero50 ml
Atlantis+ Harmony Plus SXJa Renol/Mero50 ml
Atlantis+ CDQ SXJa Renol/Mero50 ml
Atlantis+ Stablian 750/CCC 750Ja DP kleb50 ml/100 l
Attribut TwinJa Renol/Mero50 ml
Attribut Twin+ Stablian 750/CCC 750Ja Renol/Mero50 ml/100 l
Broadway StarJa PG26N25 ml/50 ml<10 l vann/> 10 l vann
Broadway Star+ vekstregulatorJa PG26N25 ml/50 ml<10 l vann/> 10 l vann
Broadway Star+ skadedyrsmiddelJa PG26N25 ml/50 ml<10 l vann/> 10 l vann
Broadway Star+ ugrasmidlerJa PG26N25 ml/50 ml<10 l vann/> 10 l vann
Broadway Star+ soppmiddelJa PG26N25 ml/50 ml<10 l vann/> 10 l vann
CDQ SX/TripaliJa DP kleb50 ml/100 l
CDQ SX+ BanvelJa DP kleb50 ml/100 l
CDQ SX/Tripali+ Duplosan MekoJa DP kleb25 ml/100 l1⁄2 dose DP
CDQ SX/Tripali+ Tomahawk 200Ja DP kleb25 ml/100 l1⁄2 dose DP
CDQ SX/Tripali+ MCPAJa DP kleb50 ml/100 lRotugras/tørre forhold
CDQ SX/Tripali+ Starane XL/CleaveNei/Ja DP25 ml/100 l< 50ml Starane XL
CDQ SX/Tripali+ Stablian 750/CCC 750Ja DP kleb50 ml/100 l
CDQ SX/Tripali+ Moddus/TrimexxJa DP kleb50 ml/100 l
CDQ SX/Tripali+ SoppmiddelNei/Ja DP25 ml/100 l1⁄2 dose v/tørre forhold
CDQ SX/Tripali+ SkadedyrsmiddelJa50 ml/100 l
CDQ SX/Tripali+ BladgjødslingsmiddelNei/Ja DP25 ml/100 l1⁄2 dose v/tørre forhold
Harmony Plus SXJa DP kleb50 ml/100 l
Harmony Plus SX+ BanvelJa DP kleb50 ml/100 l
Harmony Plus SX+ Tomahawk 200Ja DP kleb50 ml/100 l
Harmony Plus SX+ Starane XLNei/Ja1⁄2 dose v/tørre forhold
Harmony Plus SX+ Duplosan MekoJa DP kleb50 ml/100 l
Harmony Plus SX+ Puma ExtraJa DP kleb50 ml/100 l
Harmony Plus SX+ AxialJa DP kleb50 ml/100 l
Harmony Plus SX+ MCPAJa DP kleb50 ml/100 lAktuelt ved rotugras
Harmony Plus SX+ MCPANeiVil skade kløvergjenl.
Harmony Plus SX+ Stablian 750/CCC 750Ja DP kleb50 ml/100 l
Harmony Plus SX+ ModdusJa DP kleb50 ml/100 l
Harmony Plus SX+ SoppmiddelNei/Ja DP25 ml/100 l1⁄2 dose v/tørre forhold
Harmony Plus SX+ SkadedyrmiddelJa DP kleb50 ml/100 l
Harmony Plus SX+ BladgjødslingsmiddelNei
Hussar TandemJa Renol/Mero50 ml
Hussar Tandem+ SU-middelJa Renol/Mero50 ml
Hussar Tandem+ Stablian 750/CCC 750Ja DPkleb50 ml/100 l
Hussar Tandem+ PixxaroNei
Hussar Tandem+ Andre produktgr.Ja Renol/MeroAlt. DP kleb.
Hussar OD/Hussar PlusJa Renol/Mero50 ml
Hussar OD/Hussar Plus+ BanvelJa Renol/Mero50 ml
Hussar OD/Hussar Plus+ Tomahawk 200Ja Renol/Mero50 ml
Hussar OD/Hussar Plus+ Alliance WGJa Renol/Mero50 ml
Hussar OD/Hussar Plus+ PixxaroJa DP kleb50 ml/100 l
Hussar OD/Hussar Plus+ Starane XL/CleaveJa Renol/Mero50 ml
Hussar OD/Hussar Plus+ Duplosan MekoNei
Hussar OD/Hussar Plus+ Stablian 750/CCC 750Ja DP kleb50 ml/100 l
Hussar OD/Hussar Plus+ BladgjødslingsmiddelNei
MaisTerJa MeroSe etikett
Pixxaro EC+ Starane XL/CleaveNei
Pixxaro EC+ Duplosan MekoNei
Pixxaro EC+ Harmony Plus SXJa50 ml/100 l
Pixxaro EC+ CDQ SXJa50 ml/100 l
Pixxaro EC+ SoppmiddelNei
Pixxaro EC+ SkadedyrmiddelNei
Pixxaro EC+ Bladgjødslingsm.Nei
Pixxaro EC+ Stabilan 750/CCC 750Nei
Pixxaro EC+ Moddus/TrimaxxNei
Puma ExtraJa DP kleb50 ml/100 l
Puma Extra+ Harmony Plus SXJa DP kleb50 ml/100 l
Puma Extra+ Stabilan 750/CCC 750Ja DP kleb50 ml/100 l
Puma Extra+ SkadedyrmiddelJa DP kleb50 ml/100 l
Puma Extra+ SoppmiddelJa DP kleb50 ml/100 l
AxialNei
Axial+ Stabilan 750/CCC 750Nei
Axial+ Harmony Plus SXJa DP kleb50 ml/100 l
Axial+ Starane XL/CleaveNei
Axial+ Moddus/TrimexxNei
Axial+ SkadedyrsmiddelNei
Starane XL/CleaveNei
Starane XL/Cleave+ AxialNei
Starane XL/Cleave+ Harmony Plus SXNei/Ja DP25 ml/100 l1⁄2 dose v/tørre forh.
Starane XL/Cleave+ Hussar OD/Hussar PlusJa Renol50 ml
Starane XL/Cleave+ Stabilan 750/CCC 750Nei
Starane XL/Cleave+ Moddus/TrimaxxNei
Starane XL/Cleave+ CDQ SXNei/Ja DP25 ml/100 l< 50 ml Starane XL
Starane XL/Cleave+ SoppmiddelNei
Starane XL/Cleave+ SkadedyrmiddelNei
Starane XL/Cleave+ BladgjødslingsmiddelNei
Matrigon 72 SGJa Renol50 ml

Potet

PreparatBlandingspartnerKlebemiddelDoseringKommentar
FenixNei
Fenix+ SencorNei
Fenix+ CentiumNei
Titus WSBJa DP kleb.100 ml/100 l
Titus WSB+ FenixJa DP kleb.100 ml/100 l
Titus WSB+ SencorJa DP kleb.100 ml/100 l
Titus WSB+ SoppmiddelJa DP kleb.100 ml/100 l
Titus WSB+ SkadedyrmiddelJa DP kleb.100 ml/100 l
Titus WSB+ BladgjødslingsmiddelNei/Ja50 ml/100 l1⁄2 dose v/tørre forhold

 

Print Friendly, PDF & Email