Plantevern

Sjekkliste for bruk av klebemiddel

Enkelte ganger, spesielt ved tankblandinger, kan det være vanskelig å vite om det skal brukes klebemidler eller ikke. Utprøving er gjort med konvensjonelt sprøyteutstyr med 15-20 l vann/daa. og er veiledende anbefalinger. I enkelte ugunstige vekstforhold kan sprøyteskade oppstå. Ved tankblandinger kan det også forekomme antagonisme som gjør at virkningen av hovedpreparatet blir redusert. Alle kombinasjonsmuligheter er ikke utprøvd og de fleste blandingene er gjort etter erfaringer, ikke fra vitenskapelige forsøk. Dersom denne oversikten fraviker fra informasjon på etikett, skal etiketten følges.

PreparatBlandingspartnerKlebemiddelDoseringKommentar
Ally SXNei/Ja DP kleb50 ml/100 lBekjem. av Gullkrage
Ally SX+ BanvelNei
Ally SX+ Duplosan MekoNei
Ally SX+ Tomahawk 200Nei
Ally SX+ Starane XL/CleaveNei
Ally SX+ Cycocel 750/Medax MaxNei
Ally SX+ SoppmiddelNei
Ally SX+ SkadedyrsmiddelNei
Ally SX+ BladgjødslingsmiddelNei
Ally ClassNei
AtlantisJa Renol/Mero50 ml
Atlantis+ BoxerJa Renol/Mero50 ml
Atlantis+ Hussar OD/Hussar PlusJa Renol/Mero50 ml
Atlantis+ Harmony Plus/Ratio Super SXJa Renol/Mero50 ml
Atlantis+ CDQ SXJa Renol/Mero50 ml
Atlantis+ Cycocel 750/Medax MaxJa DP kleb50 ml/100 l
Attribut TwinJa Renol/Mero50 ml
Attribut Twin+ Cycocel 750/Medax MaxJa Renol/Mero50 ml/100 l
Broadway StarJa PG26N25 ml/50 ml<10 l vann/> 10 l vann
Broadway Star+ vekstregulatorJa PG26N25 ml/50 ml<10 l vann/> 10 l vann
Broadway Star+ skadedyrsmiddelJa PG26N25 ml/50 ml<10 l vann/> 10 l vann
Broadway Star+ ugrasmidlerJa PG26N25 ml/50 ml<10 l vann/> 10 l vann
Broadway Star+ soppmiddelJa PG26N25 ml/50 ml<10 l vann/> 10 l vann
CDQ SX/TripaliJa DP kleb50 ml/100 l
CDQ SX+ BanvelJa DP kleb50 ml/100 l
CDQ SX/Tripali+ Duplosan MekoJa DP kleb25 ml/100 l1⁄2 dose DP
CDQ SX/Tripali+ Tomahawk 200Ja DP kleb25 ml/100 l1⁄2 dose DP
CDQ SX/Tripali+ MCPAJa DP kleb50 ml/100 lRotugras/tørre forhold
CDQ SX/Tripali+ Starane XL/CleaveNei/Ja DP25 ml/100 l< 50ml Starane XL
CDQ SX/Tripali+ Cycocel 750Ja DP kleb50 ml/100 l
CDQ SX/Tripali+ Moddus/TrimexxJa DP kleb50 ml/100 l
CDQ SX/Tripali+ SoppmiddelNei/Ja DP25 ml/100 l1⁄2 dose v/tørre forhold
CDQ SX/Tripali+ SkadedyrsmiddelJa50 ml/100 l
CDQ SX/Tripali+ BladgjødslingsmiddelNei/Ja DP25 ml/100 l1⁄2 dose v/tørre forhold
Harmony Plus SXJa DP kleb50 ml/100 l
Harmony Plus SX+ BanvelJa DP kleb50 ml/100 l
Harmony Plus SX+ Tomahawk 200Ja DP kleb50 ml/100 l
Harmony Plus SX+ Starane XLNei/Ja1⁄2 dose v/tørre forhold
Harmony Plus SX+ Duplosan MekoJa DP kleb50 ml/100 l
Harmony Plus SX+ Puma ExtraJa DP kleb50 ml/100 l
Harmony Plus SX+ AxialJa DP kleb50 ml/100 l
Harmony Plus SX+ MCPAJa DP kleb50 ml/100 lAktuelt ved rotugras
Harmony Plus SX+ MCPANeiVil skade kløvergjenl.
Harmony Plus SX+ Cycocel 750/Medax MaxJa DP kleb50 ml/100 l
Harmony Plus SX+ ModdusJa DP kleb50 ml/100 l
Harmony Plus SX+ SoppmiddelNei/Ja DP25 ml/100 l1⁄2 dose v/tørre forhold
Harmony Plus SX+ SkadedyrmiddelJa DP kleb50 ml/100 l
Harmony Plus SX+ BladgjødslingsmiddelNei
Ratio Super SXJa DP kleb50 ml/100 l
Ratio Super SX+ BanvelJa DP kleb50 ml/100 l
Ratio Super SX+ Tomahawk 200Ja DP kleb50 ml/100 l
Ratio Super SX+ Starane XL/CleaveNei/Ja1⁄2 dose v/tørre forhold
Ratio Super SX+ Duplosan MekoJa DP kleb50 ml/100 l
Ratio Super SX+ Puma ExtraJa DP kleb50 ml/100 l
Ratio Super SX+ AxialJa DP kleb50 ml/100 l
Ratio Super SX+ MCPAJa DP kleb50 ml/100 lAktuelt ved rotugras
Ratio Super SX+ Cycocel 750/Medax MaxJa DP kleb50 ml/100 l
Ratio Super SX+ ModdusJa DP kleb50 ml/100 l
Ratio Super SX+ SoppmiddelNei/Ja DP25 ml/100 l1⁄2 dose v/tørre forhold
Ratio Super SX+ SkadedyrmiddelJa DP kleb50 ml/100 l
Ratio Super SX+0 Bladgjødslingsm.Nei
Hussar TandemJa Renol/Mero50 ml
Hussar Tandem+ SU-middelJa Renol/Mero50 ml
Hussar Tandem+ Cycocel 750/Medax MaxJa DPkleb50 ml/100 l
Hussar Tandem+ PixxaroNei
Hussar Tandem+ Andre produktgr.Ja Renol/MeroAlt. DP kleb.
Hussar OD/Hussar PlusJa Renol/Mero50 ml
Hussar OD/Hussar Plus+ BanvelJa Renol/Mero50 ml
Hussar OD/Hussar Plus+ Tomahawk 200Ja Renol/Mero50 ml
Hussar OD/Hussar Plus+ PixxaroJa DP kleb50 ml/100 l
Hussar OD/Hussar Plus+ Starane XL/CleaveJa Renol/Mero50 ml
Hussar OD/Hussar Plus+ Duplosan MekoNei
Hussar OD/Hussar Plus+ Cycocel 750/Medax MaxJa DP kleb50 ml/100 l
Hussar OD/Hussar Plus+ BladgjødslingsmiddelNei
MaisTerJa MeroSe etikett
Pixxaro EC+ Starane XL/CleaveNei
Pixxaro EC+ Duplosan MekoNei
Pixxaro EC+ Ratio Super/Harmony Plus SXJa50 ml/100 l
Pixxaro EC+ CDQ SXJa50 ml/100 l
Pixxaro EC+ SoppmiddelNei
Pixxaro EC+ SkadedyrmiddelNei
Pixxaro EC+ Bladgjødslingsm.Nei
Pixxaro EC+ Cycocel 750/Medax MaxNei
Pixxaro EC+ Moddus/TrimaxxNei
Puma ExtraJa DP kleb50 ml/100 l
Puma Extra+ Harmony Plus SXJa DP kleb50 ml/100 l
Puma Extra+ Ratio Super SXJa DP kleb50 ml/100 l
Puma Extra+ Cycocel 750/Medax MaxJa DP kleb50 ml/100 l
Puma Extra+ SkadedyrmiddelJa DP kleb50 ml/100 l
AxialNei
Axial+ Cycocel/Medax MaxNei
Axial+ Harmony Plus SXJa DP kleb50 ml/100 l
Axial+ Ratio Plus SXJa DP kleb50 ml/100 l
Axial+ Starane XL/CleaveNei
Axial+ Moddus/TrimexxNei
Axial+ SkadedyrsmiddelNei
Starane XL/CleaveNei
Starane XL/Cleave+ AxialNei
Starane XL/Cleave+ Harmony Plus/Ratio Super SXNei/Ja DP25 ml/100 l1⁄2 dose v/tørre forh.
Starane XL/Cleave+ Hussar OD/Hussar PlusJa Renol50 ml
Starane XL/Cleave+ Cycocel 750/Medax MaxNei
Starane XL/Cleave+ Moddus/TrimaxxNei
Starane XL/Cleave+ CDQ SXNei/Ja DP25 ml/100 l< 50 ml Starane XL
Starane XL/Cleave+ SoppmiddelNei
Starane XL/Cleave+ SkadedyrmiddelNei
Starane XL/Cleave+ BladgjødslingsmiddelNei
Matrigon 72 SGJa Renol50 ml

Potet

PreparatBlandingspartnerKlebemiddelDoseringKommentar
FenixNei
Fenix+ SencorNei
Fenix+ CentiumNei
Titus WSBJa DP kleb.100 ml/100 l
Titus WSB+ FenixJa DP kleb.100 ml/100 l
Titus WSB+ SencorJa DP kleb.100 ml/100 l
Titus WSB+ SoppmiddelJa DP kleb.100 ml/100 l
Titus WSB+ SkadedyrmiddelJa DP kleb.100 ml/100 l
Titus WSB+ BladgjødslingsmiddelNei/Ja50 ml/100 l1⁄2 dose v/tørre forhold

 

Print Friendly, PDF & Email