Plantevern

Sjekkliste for bruk av klebemiddel

Enkelte ganger, spesielt ved tankblandinger, kan det være vanskelig å vite om det skal brukes klebemidler eller ikke. Utprøving er gjort med konvensjonelt sprøyteutstyr med 15-20 l vann/daa. og er veiledende anbefalinger. I enkelte ugunstige vekstforhold kan sprøyteskade oppstå. Ved tankblandinger kan det også forekomme antagonisme som gjør at virkningen av hovedpreparatet blir redusert. Alle kombinasjonsmuligheter er ikke utprøvd og de fleste blandingene er gjort etter erfaringer, ikke fra vitenskapelige forsøk. Dersom denne oversikten fraviker fra informasjon på etikett, skal etiketten følges.

PreparatBlandingspartnerKlebemiddelDoseringKommentar
Ally 50 SXNei/Ja DP klebBekjem. av Gullkrage
Ally 50 SX+ BanvelNei
Ally 50 SX+ Duplosan MekoNei
Ally 50 SX+ Starane 333/Tomahawk 200Nei
Ally 50 SX+ Starane XL/CleaveNei
Ally 50 SX+ Cycocel 750Nei
Ally 50 SX+ SoppmiddelNei
Ally 50 SX+ SkadedyrsmiddelNei
Ally 50 SX+ BladgjødslingsmiddelNei
Ally ClassNei50 ml
AtlantisJa Renol/Mero50 ml
Atlantis+ BoxerJa Renol/Mero50 ml
Atlantis+ HussarJa Renol/Mero50 ml
Atlantis+ Harmony PlusJa Renol/Mero50 ml
Atlantis+ CDQ SXJa Renol/Mero50 ml
Atlantis+ Cycocel 750Ja DP kleb50 ml/100 l
Attribut TwinJa Renol/Mero50 ml
CDQ SXJa DP kleb50 ml/100 l
CDQ SX+ BanvelJa DP kleb50 ml/100 l
CDQ SX+ Duplosan MekoJa DP kleb25 ml/100 l1⁄2 dose DP
CDQ SX+ Starane 333/Tomahawk 200Ja DP kleb25 ml/100 l1⁄2 dose DP
CDQ SX+ MCPAJa DP kleb50 mlRotugras/tørre forhold
CDQ SX+ Starane XL/CleaveNei/Ja DP25 ml/100 l< 50ml Starane XL
CDQ SX+ Cycocel 750Ja DP kleb50 ml/100 l
CDQ SX+ Moddus/TrimexxJa DP kleb50 ml/100 l
CDQ SX+ SoppmiddelNei/Ja DP25 ml/100 l1⁄2 dose v/ tørre forhold
CDQ SX+ SkadedyrsmiddelJa50 ml/100 l1⁄2 dose v/ tørre forhold
CDQ SX+ BladgjødslingsmiddelNei/Ja DP25 ml/100 l
Harmony Plus 50 SXJa DPkleb50 ml/100 l
Harmony Plus 50 SX+ BanvelJa DPkleb50 ml/100 l
Harmony Plus 50 SX+ Starane 333/Tomahawk 200Ja DPkleb50 ml/100 l
Harmony Plus 50 SX+ Starane XLNei/Ja1⁄2 dose v/ tørre forhold
Harmony Plus 50 SX+ Duplosan MekoJa DPkleb50 ml/100 l
Harmony Plus 50 SX+ Puma ExtraJa DPkleb50 ml/100 l
Harmony Plus 50 SX+ AxialJa DPkleb50 ml/100 l
Harmony Plus 50 SX+ MCPAJa DPkleb50 ml/100 lAktuelt ved rotugras
Harmony Plus 50 SX+ MCPANeiVil skade kløvergjenl.
Harmony Plus 50 SX+ Cycocel 750Ja DPkleb50 ml/100 l
Harmony Plus 50 SX+ ModdusJa DPkleb50 ml/100 l
Harmony Plus 50 SX+ SoppmiddelNei/Ja DP25 ml/100 l1⁄2 dose v/ tørre forhold
Harmony Plus 50 SX+ SkadedyrsmiddelJa DPkleb50 ml/100 l
Harmony Plus 50 SX+ BladgjødslingsmiddelNei
Ratio Super SXJa DPkleb50 ml/100 l
Ratio Super SX+ BanvelJa DPkleb50 ml/100 l
Ratio Super SX+ Starane 333/Tomahawk 200Ja DPkleb50 ml/100 l
Ratio Super SX+ Starane XL/CleaveNei/Ja1⁄2 dose v/ tørre forhold
Ratio Super SX+ Duplosan MekoJa DPkleb50 ml/100 l
Ratio Super SX+ Puma ExtraJa DPkleb50 ml/100 l
Ratio Super SX+ AxialJa DPkleb50 ml/100 l
Ratio Super SX+ MCPAJa DPkleb50 ml/100 lAktuelt ved rotugras
Ratio Super SX+ Cycocel 750Ja DPkleb50 ml/100 l
Ratio Super SX+ ModdusJa DPkleb50 ml/100 l
Ratio Super SX+ SoppmiddelNei/Ja DP25 ml/100 l1⁄2 dose v/ tørre forhold
Ratio Super SX+ SkadedyrmiddelJa DPkleb50 ml/100 l
Ratio Super SX+0 Bladgjødslingsm.Nei
Hussar TandemJa Renol/Mero50 ml
Hussar Tandem+ SU-middelJa Renol/Mero50 ml
Hussar Tandem+ Cycocel 750/Medax MaxJa DPkleb50 ml/100 l
Hussar Tandem+ Andre produktgr.Ja Renol/MeroAlt. DP kleb.
Hussar ODJa Renol/Mero50 ml
Hussar OD+ BanvelJa Renol/Mero50 ml
Hussar OD+ Starane 333/Tomahawk 200Ja Renol/Mero50 ml
Hussar OD+ Starane XLJa Renol/Mero50 ml
Hussar OD+ Duplosan MekoNei
Hussar OD+ Cycocel 750/Medax MaxJa DPkleb50 ml/100 l
Hussar OD+ BladgjødslingsmiddelNei
MaisTerJaSe etikett
Pixxaro+ Starane XL/CleaveNei
Pixxaro EC+ Duplosan MekoNei
Pixxaro EC+ Ratio Super SXJa50 ml
Pixxaro EC+ CDQ SXJa50 ml
Pixxaro EC+ SoppmiddelNei
Pixxaro EC+ SkadedyrmiddelNei
Pixxaro EC+ Bladgjødslingsm.Nei
Pixxaro EC+ Cycocel 750/Medax MaxNei
Pixxaro EC+ Moddus/TrimaxxNei
Puma ExtraJa DPkleb50 ml/100 l
Puma Extra+ Harmony PlusJa DPkleb50 ml/100 l
Puma Extra+ Ratio Super SXJa DPkleb50 ml/100 l
Puma Extra+ Cycocel 750Ja DPkleb50 ml/100 l
Puma Extra+ SkadedyrsmiddelJa DPkleb50 ml/100 l
AxialNei
Axial+ Harmony Plus 50 SXJa DPkleb50 ml/100 l
Axial+ Ratio Plus SXJa DPkleb50 ml/100 l
Axial+ Starane XL/CleaveNei
Axial+ Moddus/TrimexxNei
Axial+ SkadedyrsmiddelNei
Starane XL/CleaveNei
Starane XL/Cleave+ AxialNei
Starane XL/Cleave+ Harmony PlusNei/Ja DP25 ml/100 l1⁄2 dose v/ tørre forh.
Starane XL/Cleave+ HussarJa Renol50 ml
Starane XL/Cleave+ Cycocel 750/Medax MaxNei
Starane XL/Cleave+ Moddus/TrimaxxNei
Starane XL/Cleave+ CDQ SXNei/Ja DP25 ml/100 l< 50 ml Starane
Starane XL/Cleave+ SoppmiddelNei
Starane XL/Cleave+ SkadedyrsmiddelNei
Starane XL/Cleave+ BladgjødslingsmiddelNei
Matrigon 72 SGJa Renol50 ml

Potet

PreparatBlandingspartnerKlebemiddelDoseringKommentar
FenixNei
Fenix+ SencorNei
Fenix+ CentiumNei
Titus WSBJa DPkleb.100 ml/100 l
Titus WSB+ FenixJa DPkleb.100 ml/100 l
Titus WSB+ SencorJa DPkleb.100 ml/100 l
Titus WSB+ SoppmiddelJa DPkleb.100 ml/100 l
Titus WSB+ SkadedyrmiddelJa DPkleb.100 ml/100 l
Titus WSB+ BladgjødslingsmiddelNei/Ja50 ml/100 l1⁄2 dose v/ tørre forhold

 

Print Friendly, PDF & Email